рішення ХІХ сесії селищної ради від 26.01.17р. №2

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

ХІХ сесії VІІ скликання

   від 26 січня 2017 року № 2

 

Про внесення змін до рішення Х сесії селищної

ради VII скликання від 07.06.2016р. № 3 „Про

викладання у повній редакції рішення LХІІІ сесії

селищної ради VІ скликання від 13.07.2015р. № 3

„Про встановлення ставок земельного податку на

2016 рік” з урахуванням змін та доповнень внесених

рішеннями LХVІІІ сесії селищної ради VІ скли-

кання   від 10.11.2015 року № 3 та ІV сесії селищної

ради VІІ скликання від 24.12.2015 року № 35”

 На виконання Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” від 20.12.2016р. №1791, згідно пункту 35 частини 1 статті 26 „Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести в рішення Х сесії селищної ради VII скликання від 07 червня 2016 року № 3 „Про викладання у повній редакції рішення LХІІІ сесії селищної ради VІ скликання від 13.07.2015р. № 3 „Про встановлення ставок земельного податку на 2016 рік” з урахуванням змін та доповнень внесених рішеннями LХVІІІ сесії селищної ради VІ скликання   від 10.11.2015 року № 3 та ІV сесії селищної ради VІІ скликання від 24.12.2015 року № 35” наступні зміни:

пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

„1. Встановити на території селища Борова та сіл Бойні, Новоплатонівка, Шийківка ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено, в розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 0,1% від їх нормативної грошової оцінки), а для сільськогосподарських угідь, за винятком земель зазначених у статті ст. 273, згідно ст. 274.1 Податкового Кодексу України з урахуванням коефіцієнта індексації у таких розмірах :

-для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,3%

–  для багаторічних насаджень – 0,3%

пункт 2 рішення викласти в новій редакції:

„2. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів селищної ради, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь, згідно ст. 277.1. Податкового Кодексу України з урахуванням коефіцієнта індексації у таких розмірах :

– для ріллі, сіножатей та пасовищ – 2,5%

– для багаторічних насаджень – 2,5%

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.”

3.Зміни внесені в рішення Х сесії селищної ради VII скликання від 07 червня 2016 року № 3, що викладені в пункті 1 даного рішення, набирають чинності з 01 січня 2017 року.

 

Селищний голова   оригінал підписано     О.В.Тертишний