Про внесення доповнення до рішення про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно на 2020 рік

                                                                                                                                                                                                                                                                   

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

LІХ сесії VІІ скликання

    від 07 серпня 2019 року № 11

Про внесення доповнення до рішення LVІ сесії

селищної ради VІІ скликання від 07.05.2019р.

№ 15 ” Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,відмінне

від земельної ділянки на 2020 рік

З метою приведення ставків місцевих податків та зборів до норм чинного податкового законодавства, керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести до рішення LVІ сесії селищної ради VІІ скликання від 07.05.2019р. № 15 “Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік ” наступне доповнення:

– в підпункт “д” підпункту 5.1. пункту V Положення «Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» внести доповнення виклавши його  в новій редакції:

“5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

д) на всю площу квартири/житлового будинку, що належить інваліду на праві власності, але не більше одного об¢єкту.”

– в таблиці ” Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” додатку 2 рішення в частині надання пільг для фізичних та юридичних осіб,  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в шістнадцятий абзац внести доповнення виклавши його в новій редакції:

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади  
20 05 6321055100 Борівська селищна рада  
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
на всю площу квартири/житлового будинку, що належить інваліду на праві власності, але не більше одного об¢єкту 100
  1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
  2. Борівській селищній раді оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально – економічного розвитку підприємництва та інвестицій (Ханейчук Ю.М.).

Селищний голова      оригінал підписано            О.В.Тертишний