Оголошення

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  додаткові  заходи  щодо обмеження

продажу та споживання алкогольних,

слабоалкогольних напоїв  і пива на

території  Борівської селищної ради

 

З метою  посилення профілактичного  впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму  серед населення, зменшення  розвитку  захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених вживанням  алкоголю, відповідно  до                      статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та Закону  України «Про регулювання  виробництва і обігу спирту етилового,  коньячного і плодового, алкогольних  напоїв та тютюнових  виробів», виконавчий комітет селищної  ради

В И Р І Ш И В:

 1. Заборонити  продаж  алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива (крім безалкогольного) в торгівельних закладах Борівської селищної ради  з 22.00 години  до  9.00 години.
 2.  Заборонити  продаж  алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива (крім безалкогольного ) в закладах ресторанного  господарства, громадського харчування та кафе  на території Борівської селищної ради  з 24.00   години до 9.00 години.
 3. 3. Срок дії регуляторного акта не обмежується. Повторне відстеження результативності регуляторного акта згідно чинного законодавства здійснити через 6 місяців з моменту прийняття рішення.
 4. Просити Ізюмський відділ поліції ГУНП здійснювати перевірку торгівельних закладів після часу заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет та комісію законності та правопорядку селищної ради.
 6. Рішення  набуває  чинності  з  дня  його   прийняття.

 

Селищний голова                                       О.В.Тертишний

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Борівської селищної  ради

« Про  додаткові заходи щодо обмеження продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива на території  Борівської селищної  ради».

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Відповідно до вимог статті 15 – 3 Закону України « Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлені місця, де обмежено роздрібну торгівлю цими товарами. Однак, відповідно до вимог абзацу 7 цієї статті, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати інші місця, де заборонено або обмежено торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами та пивом

За останні роки українське суспільство занепадає внаслідок масового пияцтва. Проблема пияцтва та алкоголізму в селищі та селах на даний час не лише не втрачає своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів. Розповсюдженість вживання алкогольних напоїв та пива серед неповнолітніх є однією з основних причин їх становлення на злочинний шлях.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає в обмеженні доступу молодих осіб до вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива, недопущенні реалізації алкогольних напоїв поблизу навчальних  закладів, встановлення годин для продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

 

2.Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів  і потребує державного регулювання.

 

У зв’язку з відсутністю механізму визначення обмежень місць продажу алкогольної, тютюнової продукції та пива поблизу закладів освіти у законодавчій нормативній базі проблему можна розв’язати шляхом адміністративних відносин відповідно до вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з прийняттям Борівською селищною регуляторного акта  «Про  додаткові заходи щодо обмеження продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв  і  пива на території Борівської селищної ради».

 1. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта.

Відповідно до вимог статті 15-3 Закону України « Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями встановлені години  продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в торгівельних закладах. Однак, відповідно до статтей 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада передбачає встановлення інших місць, де заборонена або обмежена в часі торгівля алкогольними, слабоалкогольними  напоями, пивом та тютюновими виробами.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Прийняття цього регуляторного акта надасть можливість врегулювати питання встановлення обмежень місць та часу продажу алкогольної продукції, пива та тютюнових виробів.

Очікувані результати :

               ВИГОДИ                         ВИТРАТИ
                      1                                 2
Сфера інтересів  органів місцевого самоврядування
1.Зменшення правопорушень серед

мешканців селищної ради.

1.Зниження податкових надходжень до бюджету
2.Захист населення від негативних наслідків шуму. 2.Зниження товарообігу роздрібної мережі
3.Зменшення скарг від мешканців селищної ради щодо порушень законності та правопорядку.  
                        Сфера інтересів  суб’єктів господарювання
1.Економія коштів від придбання відповідних ліцензій. 1. Зниження прибутку

 

 

 

                                     Сфера інтересів    громадян
1.Зменшення правопорушень серед мешканців селища та сіл.  
2. Захист населення від негативних наслідків шуму  

 

 1. Визначення цілей державного регулювання.

Метою цього регуляторного акта є урегулювання питання щодо обмеження місць  та часу продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива в торгівельних закладах розташованих на території селищної ради.

 1. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів

досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

У разі  неприйняття зазначеного регуляторного акта пропонується збереження існуючого стану у порядку торгівлі підакцизними товарами та посилення контролю за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива по дотриманню суб’єктами господарювання Законів України « Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», « Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров´я населення», « Про захист прав споживачів»..

 1. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановлених цілей.

Запропонований спосіб встановлення обмежень продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива надасть можливість покращення існуючого стану реалізації цих товарів, обмежить доступ та вживання молоддю алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів.

 1. Механізм та заходи

Механізмом досягнення цілей регулювання є :

–                          прийняття рішення про обмеження реалізації підакцизних товарів ;

–                          посилення контролю зі сторони контролюючих органів за дотриманням правил реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива.

 

9.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Підготовленим проектом регуляторного акта шляхом встановлення територіальних обмежень продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива в об’єктах торгівлі пропонується обмежити доступ та вживання молоддю цих товарів.

10.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громади, держави.

Досягнення запропонованим регуляторним актом визначених цілей не впливає на економічні витрати держави, громади, суб’єктів господарювання.

 1. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та / або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта можуть бути кількісно визначені, а основними якісними показниками цього регуляторного акта є здійснення заходів щодо запобігання алкоголізму на території Борівської селищної ради.

 1. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат із селищного бюджету.

13.Оцінка впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

При виникненні змін в чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

14.Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта не обмежується.

За підсумками аналізу відстеження його результативності та у разі прийняття нових нормативних актів на державному рівні до нього можуть вноситися відповідні зміни та доповнення.

15.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є :

–                          використання територіальною громадою селищної ради законних прав та державних гарантій на захист фізичного і психічного здоров´я громадян ;

–                          формування в суспільстві здорового способу життя, сприяння зміцненню здоров´я дітей, їх захист від негативного впливу алкогольної і тютюнової продукції;

–                          підвищення відповідальності суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері обігу, споживання алкогольних, тютюнових виробів, щодо дотримання вимог Законів України « Про державне виробництво і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробі і їх шкідливого впливу на здоров´я населення».

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою відстеження результативності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 6 місяців від дати публікації рішення селищної ради на офіційному сайті Борівської селищної ради.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись  1 раз  через 3 роки з набуття чинності регуляторного акта.

 

 

Селищний голова                         О.В.Тертишний

 

                                            

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення регуляторного акта –  проекту рішення  виконавчого комітету Борівської селищної ради  «Про  додаткові  заходи  щодо обмеження  продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв  і пива на території  Борівської селищної ради».

 Метою прийняття даного проекту рішення  є обмеження доступу молодих осіб до вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива, недопущенні реалізації алкогольних напоїв поблизу навчальних  закладів, встановлення годин для продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, заборону  здавати в оренду приміщення об”єктів освіти та культури, для організації заходів,  пов”язаних з вживанням алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива.

 Проект даного рішення розроблено відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України « Про регулювання  виробництва і обігу спирту етилового,  коньячного і плодового, алкогольних  напоїв та тютюнових  виробів» .

 

 Поштова адреса розробника регуляторного акта:

63801 смт. Борова, Борівський район, Харківська область, вул. Миру,19.

З метою додержання  зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідно аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Борівської селищної ради: borselrada.gov.ua

 Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

    Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу 63801                       смт. Борова, Борівський район, Харківська область, вул. Миру,19. електронна адреса: ps_borova@ukr.net.