Розпорядження селищного голови від 27.11.2020р. № 55-од

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                    від 27 листопада 2020 року № 55-од

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, рішення LХХХІІІ сесії селищної ради VІІ скликання від 26.11.2020р.                № 2 «Про внесення змін до рішення LХIV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10 «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» з урахуванням змін внесених рішенням LХVІ, LХVІІ,  LХІХ, LХХ, LХХІ, LХХІІІ, LХХІV, LХХVІ, LХХVІІ, LХХІХ, LХХХ, LХХХІ,   LХХХІІ сесії селищної ради», керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік :

– КПКВКМБ 0111010 (Надання дошкільної освіти) – 10413859,00 гривень;

 – КПКВКМБ 0110150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад) – 3672545,00 гривень;

– КПКВКМБ 0116030 (Організація благоустрою населених пунктів) – 1453440,00 гривень;

 2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорта бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

     Селищний голова  підпис         О.В.Тертишний

паспорта бюджетних програм переглянути