Розпорядження від 24.07.2020р. № 36-од про внесення змін до паспортів бюджетних програм

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                       від 24 липня 2020 року № 36-од

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, рішення LХХVІ сесії селищної ради VІІ скликання від 06.05.2020р.   № 14 «Про внесення змін до рішення LХIV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10 «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» з урахуванням змін внесених рішенням LХVІ, LХVІІ,  LХІХ, LХХ, LХХІ, LХХІІІ, LХХІV  сесії селищної ради», керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік :

– КПКВКМБ 0114060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів)   – 849500,00 гривень;

– КПКВКМБ 0116030 (Організація благоустрою населених пунктів) – 1425240,00 гривень;

– КПКВКМБ 0111010 (Надання дошкільної освіти) – 10051245,00 гривень

– КПКВКМБ 0117461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)    – 185000,00 гривень;

– КПКВКМБ 0116013  (Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства) – 935479,00 гривень.

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорти бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

         Селищний голова    оригінал підписано          О.В.Тертишний

паспорти бюджетних програм переглянути