Благоустрій

Затверджено рішенням Борівської селищної ради від 18.04.2011 року № 6

 

ПРАВИЛА

благоустрою на  території Борівської селищної ради

 1. Загальні положення

 

 1. Ці Правила  регулюють   права   і   обов’язки   учасників правовідносин  у  галузі  благоустрою території селища та сіл селищної ради ,  визначають комплекс заходів,  необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

 

 1. Правила містять  загальнообов’язкові  на  території селища норми,  за порушення яких передбачена  відповідальність  згідно  з Кодексом України  про  адміністративні  правопорушення.

 

 1. Учасниками правовідносин з питань  благоустрою  згідно  з цими  Правилами  є  власники,  керівники  та  інші  посадові особи підприємств,  організацій,  установ незалежно від форм власності і відомчого  підпорядкування (далі по тексту “відповідальні посадові особи”), фізичні  особи,  а  також  посадові  особи,  уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

 

 1. Контроль за   дотриманням   та   здійсненням   заходів, спрямованих на виконання цих Правил,  координація дій  відповідних посадових осіб,  пов’язаних з їх виконанням, здійснюється , заступником селищного голови, апаратом виконкому селищної ради.

 

 1. Обов’язки відповідальних посадових осіб підприємств,

установ, організацій, а також громадян

 

 1. Відповідальні посадові   особи   підприємств,   установ, організацій,  незалежно від  форм  власності,  а  також  громадяни зобов’язані:

 

5.1. Здійснювати   благоустрій   відповідних   територій   за затвердженими у встановленому порядку проектами  та  технологіями, які   передбачають   забезпечення   естетики  і  дизайну ,  сучасних  вимог  щодо  механізованого  прибирання   і  утримання   дорожніх   покриттів,   площ і прибудинкових територій, газонів, зелених насаджень тощо.

Надані в користування території використовуються суворо за цільовим призначенням. Використання територій для комерційних та виробничих цілей здійснюється на підставі відповідних дозволів.

 

5.2. Утримувати   у   належному   санітарно-технічному  стані будівлі,  споруди,  свої та прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати   недоліки   в   утриманні  території,  будівель,  споруд, обладнання,  архітектурних малих форм,  реклами  і  рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

Проїжджа  частина доріг, тротуарів звільняється від снігу, піску та інших предметів.

Бордюри, бетонні квітники, урни та стовпи біляться.

Трава на узбіччях доріг та газонах викошується.

 

5.3. Забезпечувати  щорічне,   і   після   стихійного   лиха термінове, обстеження   відповідних   територій,   будівель   і   споруд   та засвідчувати проведені обстеження актами.

5.4. Постійно  утримувати в належному стані фасади будівель і споруд,   не   допускати   фарбування   монументів,   пам’ятників, скульптурних  зображень  без погодження з виконкомом селищної ради.

 

5.5. Змінювати  зовнішній  вигляд  фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому  порядку  проектів та  за  умови  одержання дозволу на виконання цих робіт у відділі архітектури і містобудування райдержадміністрації та погодження у виконкомі селищної ради.

 

5.6. Розміщувати елементи зовнішньої  реклами,  рекламоносії, малі  архітектурні  форми  та  елементи зовнішнього благоустрою на підставі   проектно-дозвільної   документації,   затвердженої    у встановленому порядку.

 

5.7. При організації вуличної торгівлі,  у тому числі під час проведення  масових  заходів,  забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.   На   час  організації  вуличної  торгівлі  з  метою забезпечення чистоти  необхідно  укладати  договір  з  відповідною організацією  про  своєчасне  прибирання,  збір  та вивіз сміття з

відповідної території.

 

5.8. Проводити  підземні  та  будівельні  роботи,  насипання, намивання  грунту,  піску,  встановлення  огорож,  механізмів   та обладнання,  тимчасових споруд,  побутових вагончиків, складування конструкцій  і  матеріалів,  суворо  дотримуючись  вимог   проекту організації  будівництва  і  тільки  на  підставі дозволу  виданого виконкомом селищної ради.  Своєчасно  і  якісно проводити благоустрій територій після закінчення цих робіт.

Елементи благоустрою пов’язані з відведенням талих та дощових вод виконувати згідно проектів погоджених з власниками земельних ділянок.

 

5.9. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів,  а також харчових  відходів  згідно  з  вимогами  діючих санітарних норм ( заключати договора на вивезення побутових і негабаритних відходів з Борівським ЖКГ).

5.10. Забезпечувати розміщення  контейнерів,  урн  для  збору сміття  та  твердих  побутових  відходів  у  спеціально визначених місцях,  утримувати  їх  в  належному  санітарно-технічному  стані згідно з санітарними нормами і правилами.

5.11. Не допускати прокладання теплопроводів, водопроводів та інших інженерних мереж на поверхні шляхів,  тротуарів,  пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

 

5.12. Забезпечувати  виконання  планових робіт і    робіт по ліквідації аварій на території селищної ради( за винятком виконання даних робіт на земельних ділянках, які перебувають у власності фізичних  осіб) тільки за дозволом виконкому селищної ради,  дотримуючись при цьому всіх вимог та умов передбачених в дозволі.

 

5.13. Утримання зелених насаджень (посадка,  обрізка дерев  і кущів,  косіння газонів,  боротьба з бур’янами,  поливання зеленої зони і газонів),  миття шляхів,   площ, тротуарів, доріжок і прибудинкових території та прибирання снігу,  виконувати згідно з планами-схемами погодженими  з  виконкомом селищної ради, шляховими та житловими експлуатаційними організаціями.

 

5.14. Проводити  своєчасне  відновлення  зовнішнього  вигляду малих   архітектурних   форм   згідно  з  затвердженим проектом.

 

5.15. Дотримуватись   порядку   утримання   та  поводження  з домашніми  та  іншими  тваринами   відповідно до Правил тримання собак, котів і хижих тварин в населених пунктах  затверджених Міністерством житлово-комунального господарства.

Випас домашніх тварин та птиці ( а також інше перебування тварин та птиці за межами подвір’я господаря) здійснюється на відведених пасовищах під постійним наглядом господарів або довірених осіб (довірені особи – це особи яким власник домашньої тварини  чи птиці доручає за усною чи письмовою домовленістю здійснювати постійний нагляд за ними).

Забороняється випас худоби на території населених пунктів селищної ради на території заповідної зони.

Забороняється випас худоби  без догляду.

Прогон  худоби до місця випасу здійснюється господарями або довіреними особами в денний час, при достатній кількості погонщиків, виключаючи можливість виходу худоби на залізничні колії.

Прогон худоби через залізничний переїзд (не більше 2-х голів на одного дорослого погонщика) повинен здійснюватися  на прив’язі.

Випас худоби вздовж автомобільної дороги дозволяється на відстані                      60 метрів під постійним наглядом.

Господарі підтримують належний санітарний стан  за тваринами в місцях їх перебування.

Не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей.

5.16. Утримувати   в   належному   санітарному    стані    та огороджувати   земельні  ділянки,  що  відведені  в  установленому порядку під будівництво.

5.17. Вживати  заходи  щодо  виключення  можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а  також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами,  пошкодження тари,  розвіювання  безтарних  вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря та проїжджих частин вулиці.

5.18. Організувати  механічне  або  ручне  очищення  і  миття автотранспортних  засобів  при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць.

5.19. Не   допускати   накопичення   будівельного  сміття  на будівельних  майданчиках   та   прилеглих   до   них   територіях, забезпечувати  виконання  заходів  по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів,  не допускати відкачування та виливання  води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми.

5.20. При проведенні ремонтних робіт на  фасадах  будинків  і споруд  для  забезпечення  техніки безпеки використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

 

III. Дії відповідальних посадових осіб підприємств,

установ, організацій, а також громадян,

що забороняються цими Правилами

 

 1. Відповідальним посадовим  особам  підприємств,   установ, організацій, а також громадянам забороняється:

 

6.1. Захаращувати   території   матеріалами,   конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

6.2. Самовільно,  без  дозволу  власника  (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не  передбачалося  проектом  благоустрою  і суперечать будівельним нормам і правилам.

 

6.3. Проводити земляні,  будівельні,  монтажні та інші роботи без  дозволу виконкому селищної ради на їх виконання.

 

6.4. Вивозити  і  звалювати  сміття,  будівельні,   побутові, харчові  відходи,  відходи виробництва,  траву,  гілля,  деревину, листя,  сніг у не відведених  для  цього  місцях  та  влаштовувати звалища.

 

6.5. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

6.6. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях.

 

6.7. Очищати  дахи  від  снігу  та  льоду  без   встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

6.8. Використовувати не за призначенням контейнери для  збору сміття та твердих побутових відходів.

 

6.9. Наклеювати   оголошення    та    інформаційно-агітаційні плакати,  рекламу,  листівки  тощо  у  невизначених спеціально для цього місцях.

 

6.10. Робити  написи,  малюнки  на  стінах будинків,  споруд, парканах, тротуарах, шляхах,  тощо.

 

6.11. Самовільно    встановлювати    рекламні    конструкції, інформаційно-рекламні   плакати,   торговельні   лотки,    кіоски, павільйони.

 

6.12. Вивішувати дорожні знаки без погодження  з  державною автомобільною інспекцією ГУ МВС України на території селищної ради.

 

6.13. Влаштовувати стоянки  автотранспортних засобів на газонах зелених місць селища.

 

6.14. Забруднювати,  самовільно  змінювати  межі акваторії та прибережні смуги водних  об’єктів  при  виконанні  будівельних  та ремонтних робіт.

 

6.15. Заправляти,  ремонтувати   автотранспортні   засоби   і механізми,  човни  і катери на прибудинкових територіях,  газонах, берегах рік і  заток,  озер,  пішохідних  доріжках,  тротуарах,  у парках   та  скверах  тощо,  а  також  їздити  автотранспортом  по тротуарах, пішохідних  доріжках,  газонах  зелених  зон  селища.

 

6.16. Залишати   автотранспортні   засоби,    механізми    на міжбудинкових проїздах або переобладнувати їх,  що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних та  аварійної  техніки,  а  також  влаштовувати  постійні  стоянки службового,  приватного,  вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових   територіях,   прилеглих   територіях  до  гаражів, автостоянок тощо.

 

6.17. Розпалювати багаття,  спалювати сміття, листя, гілки, папір та відходи виробництва тощо.

 

6.18. Захаращувати  пожежні проїзди на територіях,  прилеглих до житлових будинків.

6.19. Захаращувати балкони,  лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

6.20. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях,  площах,  парках,  інших  громадських  місцях,  а   також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

 

6.21. Самовільно  встановлювати  точки  торгівлі  з   лотків, автомобілів,  причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

 

6.22. Витрушувати   одяг,   білизну,  ковдри  тощо,  виливати рідину,  кидати предмети  з  балконів,  лоджій,  вікон  та  сходів будинків.

 

6.23. Викидати   сміття, виливати рідину  тощо   з приватних житлових будинків на проїжджу частину та  громадські  місця  загального користування.

 

 1. Заключні положення
 2. Порядок розподілу    обов’язків   між   підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами селищної ради щодо  організації  робіт по утриманню належних їм,  закріплених та прилеглих  територій  у   належному   санітарно-технічному   стані визначаються виконавчим комітетом  Борівської селищної ради.

 

7.1. Проходження  межі  по  тій  чи  іншій вулиці,  провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїжджої  частини вулиці   вздовж  підприємств,  організацій,  установ,  а  в  інших випадках на відстані  10  метрів  від  фасадів  будинків,  споруд, огорож (крім    випадків,    коли   вказується   конкретне   місце проходження відповідно до плану-схеми).

 

7.2. Керівники підприємств, установ та організацій (орендарі, якщо це передбачено  договором)  зобов’язані  постійно  утримувати  належні   їм,   закріплені   та  прилеглі  території  у  належному санітарно-технічному стані.

 

 1. У разі оренди території,  будівель  і  приміщень  порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

 

 1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за санітарний стан з власника.

 

 1. Перелік посадових   осіб,   уповноважених   здійснювати контроль за станом благоустрою та зовнішнім дизайном у  смт. Борова передбачений  цими  Правилами,  визначається  рішеннями виконавчого комітету Борівської селищної ради.

 

 

 

Додаток 2

до рішення Борівської селищної ради

від 18.04.2011 року № 6

 

 

ПРАВИЛА

з дотримання тиші в громадських місцях в сел. Борова

 

 1. Загальні положення
 2. Ці Правила  встановлюються  з  метою  забезпечення прав і законних інтересів  громадян  щодо  дотримання  тиші  на  вулицях, площах,   у   парках,  скверах,  житлових  будинках, прибудинкових територіях, паркових  зонах  відпочинку,  пляжах  та інших місцях масового відпочинку населення.
 3. Правила містять загальнообов’язкові  на  території  селища норми,  за  порушення  яких  наступає  відповідальність  згідно із санкціями   ст.   182   Кодексу   України   про    адміністративні правопорушення.

 

 1. Обов’язки керівників підприємств, установ,

організацій, а також громадян

 

 1. Керівники, відповідальні  посадові   особи   підприємств, установ,  організацій,  незалежно  від  форм  власності,  а  також  громадяни зобов’язані:      – забезпечувати  в прилеглих жилих будинках,  прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання  такого  рівня  шуму  працюючого обладнання,  вентиляційних  систем,  радіоприймачів,  телевізорів, гучномовних    установок,    музичних    інструментів,     засобів індивідуальної  трудової  діяльності,  а  також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

– не  допускати під час проведення масових гулянь та свят,  а також  в  інші  дні   користування   радіоапаратурою   та   іншими гучномовними   установками;  гучного  співу,  викриків  у  парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку;  інших дій,  що  порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного       типу   та   в  інших громадських місцях, впродовж доби;

– забезпечувати    в    закладах    громадського   харчування,  закладах культури,  на  концертних  та  танцювальних майданчиках,  кімнатах відпочинку гуртожитків обмеження часу роботи музичних ансамблів до 23-00 і дотримуватись таких рівнів шуму,  щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час  і  30  ДБА  в нічний час в т.ч. на літніх майданчиках цілодобово незалежно від режиму робот закладу;

– підприємства   торгівлі    та    громадського    харчування (ресторани,   бари,   кафе,  заклади  розважального  та  грального бізнесу),  які розташовані в житловій зоні, повинні дотримуватись таких  рівнів  шуму,  щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА.

 

Відповідальність за  виконанням обов’язків передбачених в  п.3 цих Правил залишається за власниками закладів, установ та організацій.

 

 1. Заборонити:

 

4.1. Гучний спів,  викрики,  включення  на  повну  потужність радіоприймачів,   телевізорів,  створювати  шум  при  використанні виробничого обладнання та інструментів,  вибухових  матеріалів  та піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок,  створювати інший шум на вулицях,  в будинках,  гуртожитках,  на при будинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 до 8-00.

4.2. Проводити  ремонтні  та  будівельні  роботи  в  житлових будинках,  квартирах,  офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та  громадського  харчування  (ресторани,  бари,   кафе,   заклади розважального  та  грального  бізнесу),  розташованих  в  житлових будинках,  у  вбудованих  і  прибудованих  до  житлових   будинків нежитлових приміщеннях, без попередження мешканців прилеглих жилих будинків,  житлових  приміщень  про  початок  робіт   і   час   їх завершення.   Нормативний  рівень  шуму  на  весь  час  проведення ремонтно-будівельних робіт  в  прилеглих  житлових  приміщеннях  і прилеглих  будинках не повинен перевищувати 40 ДБА.  Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 та у святкові і  неробочі дні впродовж доби.

4.3. Встановлювати  на  балконах,  лоджіях,  відкритих вікнах будинків,  будівель і споруд  та  інших  місцях  радіоапаратуру  і включати її на повну потужність протягом доби.

4.4. В’їзд   на   прибудинкову  територію  жилих  будинків  і паркування   впродовж    доби    на    непристосованих    стоянках автотранспорту  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форм власності,  за  винятком  спеціально   обладнаних   аварійних автомашин та спецавтотранспорту підприємств,  що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання  протягом  доби.

4.5. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при  відкритих дверях  та  спущених шибках автомобілів як на стоянках,  так і при русі.  При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.