ІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу

Інформація Борівської селищної ради Борівського району Харківської області

про проведення конкурсу з відбору виконання послуг з проведення земельних торгів

 

 1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності
 2. Дані про земельну ділянку:

 

з/п Місце розташування земельної ділянки Площа земельної ділянки (га) Цільове призначення (функціональне використання)
1 Харківська обл., Борівський р-н, смт. Борова, вул. Миру, 49 «з»      0,1000 Для розташування АГЗС

 

 1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. Конкурсна пропозиція має містити інформацію про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копія ліцензії;
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.
 1. Строк подання конкурсної документації:

 до 1000 год. 22 липня 2016 року.

 Документи подаються за адресою: 63801, Харківська обл., Борівський р-н, смт. Борова, вул. Миру, 19 (Борівська селищна рада).

 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться «29» липня 2016 року о 1000 годині в приміщенні Борівської селищної ради, кабінет 35 /кабінет селищного голови/.
 2. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Конкурсна комісія з проведення земельного аукціону знаходиться за адресою: 63801, Харківська обл., Борівський р-н, смт. Борова, вул. Миру, 19 ( в приміщенні Борівської селищної ради).

Тел.: (05759) 6-13-65.