Розпорядження селищного голови від 29.01.2020р. № 5-од “Про затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Борівської селищної ради у 2020 році”

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                                від 29 січня 2020 року № 5-од

 

  Про затвердження Положення про попередню

оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються

за бюджетні кошти Борівської селищної ради

у 2020 році

 Відповідно до  пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», наказу Міністерства фінансів України від 03.06.2014 р. №671 «Про здійснення оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» затвердити Положення попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Борівської селищної ради у 2020 році (додається).

 

Селищний голова                                           О.В.Тертишний

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Борівської селищної ради

у 2020 році

 1.Установити, що Борівська селищна рада (у подальшому – головний розпорядник бюджетних коштів) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

-товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох місяців;

-товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань – на строк не більше 12 місяців;

Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення у поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідає за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

 

2.Установити, що:

попередня оплата розпорядником бюджетних коштів за капітальними видатками здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

3.Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

4.Головному розпоряднику бюджетних коштів не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

5.Це Положення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

Головний бухгалтер                                                     О.О.Рівчак