Рішення виконкому селищної ради від 10.12.2019р. № 106 “Про схвалення проекту рішення «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» та прогнозу селищного бюджету на 2021 – 2022 роки”

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

 від 10 грудня 2019 року № 106

 

Про схвалення проекту рішення

«Про бюджет селищної ради

на 2020 рік» та  прогнозу селищного

бюджету на 2021 – 2022 роки

 

Розглянувши проект рішення «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» та  прогноз селищного бюджету на 2021 – 2022 роки, у відповідності до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

  1. Схвалити проект рішення «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» (додається).
  1. Проект рішення «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» подати на розгляд чергової сесіі селищної ради для затвердження.
  1. Схвалити прогноз селищного бюджету на 2021 – 2022 роки (додається).
  1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Заступник селищного голови                                       О.Є.Гавран

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

______ сесії VІІ скликання

від _____________ 2019 року № _________

   
Про бюджет селищної

ради на 2020 рік

 

Код бюджету   (20305401000)  
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 17988944  гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 17738944 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 250000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  17988944 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 17712944 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету –276000 гривень згідно з додатком №3 цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 160000 грн., що становить 0,9 % видатків загального  фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі26000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 26000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

Резервний фонд селищного бюджету у сумі 180000 гривень, що становить 1% видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3115000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 69-1  Бюджетного кодексу України;

6. Визначити на 2020рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– медикаменти та перев¢язувальні матеріали;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–  поточні трансферти місцевим бюджетам;

– поточні трансферти населенню.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Борівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в особі селищного голови Тертишного О.В., позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України :

1) затвердити паспорта бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

4) забезпечити оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) Розпорядникам та одержувачам коштів брати бюджетні зобов¢язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов¢язань минулих років узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Зобов¢язання, взяті виконкомом селищної ради без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобо¢язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

Взяття таких зобов¢язань є бюджетним правопорушенням. Видатки, пов¢язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися виконкомом селищної ради у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

6) Установити що керівники бюджетних установ, які фінансуються з селищного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних установ  коштів в межах планів використання бюджетних коштів.

 9. Виконкому селищної ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників селищної ради відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, яка фінансується з бюджету селищної ради, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань /додаток №5/.

10. Надати право постійній комісії з питань бюджету та соціально економічного розвитку селищної ради в процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках за висновком виконкому селищної ради здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондом перерозподіл бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

Виконкому селищної  ради про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

 

11. Дозволити проводити розрахунки з попередньою оплатою рахунків згідно Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в поточному році та на 2020 рік за періодичні видання (на строк до 12 місяців)

-оплата енергоносіїв та інших робіт і послуг в розмірі 30% їх вартості (на строк не більше 1 місяця);

-робіт з капітального ремонту на строк не більше 3-х місяців, якщо розмір такої оплати не перевищує 30%.

12. Визначити одержувачами бюджетних коштів селищної ради наступні організації: Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство», Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство,

щодо виконання Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 – 2020р.р:

 

13. Відповідно ст. 35 Закону України „Про дошкільну освіту” встановити з 01 січня 2020р.:

– плату батьків, або осіб, які їх замінюють, за  харчування дітей в ДНЗ у розмірі 60% від вартості харчування на день та 40% за рахунок селищного бюджету;

– плату батьків,у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (багатодітні сім’ї), за харчування дітей в ДНЗ у розмірі 50% від вартості харчування на день та 50% за рахунок селищного бюджету.

Врахувати 10% підвищення вартості харчування на літній оздоровчий період.

Звільнити від плати за харчування дітей – сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів.дітей із сімей,які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей,батьки яких є учасниками АТО,в дошкільних закладах селищної ради,відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2020 рік,затвердженої рішенням LХIV сесії селищної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року.

14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. Оприлюднення рішення відповідно до вимог ст.28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконкому селищної ради.

17.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету,соціально-економічного розвитку підприємництва та інвестицій (голова комісії Ханейчук Ю.М.)

 

Cелищний голова                                       О.В.Тертишний

 

ПРОГНОЗ

БЮДЖЕТУ БОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 20212022 РОКИ

 Прогноз бюджету Борівської селищної ради на 2021-2022 роки (далі –

Прогноз) розроблений відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від             15 травня  2019 року  № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки”, місцевих програм, перспектив соціально-економічного розвитку селища.

Цей Прогноз визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики селищної ради.

Основними завданнями прогнозу селищного бюджету на 2021-2022 роки є:

–  стратегічне збалансування бюджетних показників;

– активізація надходжень податків і зборів до бюджету селищної ради;

–  підвищення результативності та ефективності бюджетних програм;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їх використання;

  • забезпечення стабільного фінансування середньострокових інвестиційних проектів (програм).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– зростання дохідної бази селищного бюджету;

– забезпечення ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, приватними суб’єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, покращення стану навколишнього природного середовища.

Формування прогнозу селищного бюджету здійснено на основі принципів збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

Основні показники соціально-економічного розвитку громади відповідають пріоритетним напрямкам та завданням, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385.

Прогнозні показники доходів селищного бюджету

Прогноз доходів селищного бюджету розроблено на основі показників економічного і соціального розвитку  району, показників економічного і соціального розвитку громади, чинних Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від          15 травня  2019 року  № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки” 

Основними джерелами доходів селищного бюджету на 2021-2022 роки залишаються внутрішні податки на товари та послуги; податок на майно; єдиний податок; інші податки та збори.

 

        Індикативні прогнозні показники Борівського селищного

                                            бюджету на 2021-2022 роки

                                                                                                                       (грн.)

Назва показника 2021рік 2022рік
ДОХОДИ    
у тому числі:    
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 75000 80000
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів(крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) 255000 260000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 130000 140000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 110000 120000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 290000 300000
Податок на майно 2400000 2522052
Єдиний податок 2441043 2563095
Плата за надання адміністративних послуг 310000 325000
Державне мито 30000 40000
Інші надходження 95000 100000
Офіційні трансферти 9432700 10375970

 

Прогнозні показники видатків

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету розрахована згідно з  Бюджетним кодексом України, відповідно до  основних  прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня  2019 року  № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки”, з урахуванням індексу споживчих цін        (у 2020 році – 105,8 відсотка, у 2021 році – 105,7%, у 2022 році-105,3%), підвищення розміру мінімальної заробітної плати  з 2020 року –4425 гривень, з 2021 року – 5003 гривень, 2022 року – 5 290 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС  з 2020 року –2073 гривні, з 2021 року –        2 270 гривень, з 2022 року – 2 445 гривень.

 

Прогноз видатків селищного бюджету

(загальний  фонд)

Напрямки видатків 2021 рік 2022 рік
Органи місцевого самоврядування 3042941 5781587
Дошкільні заклади 9432644 10057644
Клубні заклади 664858 712336
Соціальний захист та соціальне забезпечення 15100 15200
Організація благоустрою населених пунктів 1028200 1028200
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 470000 470000
Утримання та розвиток автомобільних доріг 715000 735000
Здійснення заходів із землеустрою 200000 200000
Всього 15568743 18929967

Розрахунок прогнозних обсягів видатків на 2020-2021 роки проведено відповідно до наявної мережі установ соціально-культурної сфери, з врахуванням  тенденцій їх зміни. При цьому враховано заходи щодо оптимізації мережі установ та штатної чисельності працюючих в бюджетній сфері з метою забезпечення економії та ефективного використання бюджетних коштів.

 

Міжбюджетні відносини

В селищному бюджеті на 2020-2021 роки прогнозуються міжбюджетні трансферти з районного бюджету селищному бюджету:

Субвенція:

  • освітня субвенція з районного бюджету селищному бюджету;
  • субвенція з районного бюджету селищному бюджету на фінансування витрат на утримання закладів культури селищної ради.

 

 

Заступник селищного голови                                             О.Є.Гавран