Рішення виконкому від 17.07.2020р. №50 Про виконання доходної частини бюджету селищної ради за І півріч- чя 2020 року

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2020 року № 50

Про виконання доходної частини

бюджету селищної ради за І півріч-

чя 2020 року

Заслухавши інформацію селищного голови Тертишного О.В. про виконання доходної частини бюджету селищної ради за І півріччя 2020 року, виконавчий комітет відмічає, що проведена не достатня робота по виконанню селищного бюджету.

     Так, доходна частина селищного бюджету за  І півріччя 2020 року  виконана на 77,63%. При плані доходу 5568926,00 грн. фактично виконано 4323157,19 грн., недовиконання склало 1245768,81 грн.    

Виконано план по:

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – при плані 6000,00 грн. фактично виконано 9589,15 грн., що складає 159,82%, що на 3589,15грн. більше запланованого;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – при плані 71572,00 грн. фактично виконано 118401,01 грн., що складає 165,43%, що на 46829,01 грн. більше запланованого;

– єдиний податок з юридичних осіб – при плані 116200,00 грн. фактично виконано 118694,00 грн., що складає 102,15%, що на 2494,00 грн. більше запланованого;

– єдиний податок з фізичних осіб – при плані 1110000,00 грн. фактично виконано 1124556,34 грн., що складає 101,31%, що на 14556,34 грн. більше запланованого;

– плата за надання адміністративних послуг – при плані 224128,00 грн. фактично виконано 232682,16 грн., що складає 103,82%, що на 8554,16 грн. більше запланованого.

Та інші доходні джерела, які надходять до селищного бюджету.

Ці дані підтверджують те, що виконком працював по отриманню запланованих коштів.

Не виконано план по:

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – при плані 6200,00 грн. фактично виконано 5819,78 грн., що складає 93,87%, що на 380,22 грн. менше запланованого;

–  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – при плані 13300,00 грн. фактично виконано 8110,64 грн., що складає 60,98%, що на 5189,36 грн. менше запланованого;

– земельний податок з юридичних осіб – при плані 520500,00 грн. фактично виконано 422821,34 грн., що складає 81,23%, що на 97678,66грн. менше запланованого;

– орендна плата з юридичних осіб –  при плані 584700,0 грн. фактично виконано 531851,46 грн., що складає 90,96%, що на 52848,54 грн. менше запланованого;

– земельний податок з фізичних осіб – при плані 28300,00  грн. фактично виконано 27653,55грн., що складає 97,72%, що на 646,45грн. менше запланованого;

– орендна плата з фізичних осіб – при плані 313523,00  грн. фактично виконано 283648,42грн., що складає 90,47%, що на 29874,58грн. менше запланованого

та інші.

Ці дані підтверджують те, що виконком недопрацював по отриманню запланованих коштів.         

   Виходячи з цього, виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

     1. Роботу по виконанню доходної частини бюджету селищної ради за    І півріччя 2020 року вважати задовільною.

     2. З метою виконання в подальшому всіх статей бюджету селищної ради:

         2.1. Головному бухгалтеру селищної ради Рівчак О.О., спеціалісту (економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності) селищної ради Голик Л.Ю. та спеціалісту – землевпоряднику селищної ради Піуновій Ю.В. щоденно тримати під контролем сплату податків, зборів і інших надходжень.

         2.2. Спеціалісту-землевпоряднику Піуновій Ю.В. проводити роботу з орендарями земельних ділянок по своєчасній сплаті орендної плати, контролювати оформлення договорів оренди на земельні ділянки всіма юридичними та фізичними особами, розташованими на території селищної ради, у відповідності з земельним законодавством.

     3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

                     Селищний голова   оригінал підписано   О.В.Тертишний