рішення XVIII сесії селищної ради від 28.12.2016р. № 3

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

ХVІІІ сесії VІІ скликання

   від 28 грудня 2016 року № 3

Про затвердження Програми

організації підвозу учнів та

педагогічних працівників на

території Борівської селищної

ради на 2017 рік


Заслухавши інформацію селищного голови Тертишного О.В. „Про затвердження Програми організації підвозу учнів та педагогічних працівників на території Борівської селищної ради на 2017 рік”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму організації підвозу учнів та педагогічних працівників на території Борівської селищної ради на 2017 рік /додається/.
  2. Борівській селищній раді під час формування селищного бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей селищного бюджету.
  3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій /Ханейчук Ю.М./

Селищний голова     оригінал підписано         О.В.Тертишний

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХVІІІ сесії селищної

ради VII скликання

       від 28.12.2016р. № 3

 

 

ПРОГРАМА

ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВОЗУ УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 НА ТЕРИТОРІЇ БОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2017 рік

 

ВСТУП

 У зв’язку з необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних умовах, виникла необхідність у прийнятті Програми організації підвозу учнів та педагогічних працівників на території Борівської селищної ради на 2017 рік.

Дана Програма розроблена відповідно до:

Конституції України;

Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами), „Про місцеве самоврядування в Україні” /зі змінами/

Указів Президента України від 17.04.2002 №347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти», від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;

постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» (зі змінами),

На території Борівської селищної ради функціонують 2 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності та 4 загальноосвітніх навчальних заклади. У них здобувають освіту 671 дитина.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми дозволить:

організувати підвіз учнів та педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів із сіл селищної ради, в яких відсутні повні класи;

забезпечити фінансування на придбання запасних частин для ремонту шкільних автобусів.

 

Організація підвозу учнів та педагогічних працівників.

Прогнозовані розрахунки щодо підвозу учнів та педагогічних працівників до міст навчання у сільську місцевість.

 

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат
субвенція з державного бюджету обласний  бюджет місцеві бюджети інші джерела  фінансування всього
                   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Витрати на організацію підвозу учнів та педагогічних працівників Борівська селищна рада

 

            Забезпечення навчального процесу.
           
2017 0,00 0,00 125,0 0,00  
           
           
           
  Витрати на придбання запасних частин для ремонту шкільних автобусів  Борівська селищна рада

 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00    Забезпечення навчального процесу.
  Всього:     0,00 0,00 125,0 0,00    

 

Секретар селищної ради оригінал підписано     І.В.Кучма