рішення селищної ради про встановлення ставок земельного податку

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

Х сесія VІІ скликання

від 7 червня 2016 року № 3

 

Про викладання у повній редакції рішення

LХІІІ сесії селищної ради VІ скликання

від 13.07.2015р. № 3 „Про встановлення

ставок земельного податку на 2016 рік”

з урахуванням змін та доповнень внесених

рішеннями LХVІІІ сесії селищної ради

VІ скликання   від 10.11.2015 року № 3

та ІV сесії селищної ради VІІ скликання

від 24.12.2015 року № 35

 

Згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. №71, пункту 35 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про державний бюджет України» селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити на території селища Борова та сіл Бойні, Новоплатонівка, Шийківка ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено, в розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь, за винятком земель зазначених у статті ст. 273, згідно ст. 274.1 Податкового Кодексу України з урахуванням коефіцієнта індексації у таких розмірах :
  • для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1%.
  • для багаторічних насаджень – 0,05%.
 1. Встановити ставку податку за земельні ділянки за один гектар несільськогосподарських угідь зайнятих господарськими будівлями (спорудами) нормативну грошову оцінку яких не проведено, незалежно від місця знаходження, 5% від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, згідно ст.277 Податкового кодексу України, з урахуванням коефіцієнту індексації.”
 1. Встановити ставку податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб¢єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 10% від їх нормативної грошової оцінки згідно ст. 274.2 Податкового Кодексу України.
 1. Встановити ставку податку за земельні ділянки віднесені до земель залізничного транспорту /крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах/ – 0,25%.

 

 1. Встановити ставку податку за земельні ділянки надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,1 %.

 

 1. Встановити ставку податку за один гектар нелісових земель, що надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства – 3%.

 

 1. Встановити ставку податку за земельні ділянки на територіях та об¢єктах історико-культурного призначення, природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов¢язано з функціональним призначенням цих територій та об¢єктів – 4%.
 2. Встановити ставку податку для інших земельних ділянок 2 % від їх нормативної грошової оцінки.
 3. Встановити ставку податку за земельні ділянки віднесені до земель зайняті житловим фондом, зайнятими під нежитловими будівлями комунальних підприємств, що надають населенню послуги водопостачання, водовідведення та теплопостачання, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, справляється у розмірі 0,03% від нормативної грошової оцінки”
 4. Надати пільгу по сплаті земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організаціях створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими, у розмірі 100% (ст.284.1. Податкового кодексу України).

10.1.Від сплати податку звільняються:

– заповідники, утому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки, ландшафтні парки, пам¢ятки природи, заповідні урочища.

– органи державної влади та місцевого самоврядування, органи прокуратури, суду, управління внутрішніх справ, управління з надзвичайних ситуацій, організації, установи лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

– дитячі оздоровчі заклади незалежно від їх підпорядкованості, які знаходяться на балансі підприємств, організацій та установ.

– релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, за земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації створені відповідно до закону діяльність яких не передбачає прибутку.

– громадські організації інвалідів, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50% середньо облікової чисельності штатних працівників облікового складу, за умови що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше як 25% суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою.

– дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, в незалежності від форми власності та джерел фінансування, заклади культури, освіти, охорони здоров¢я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

– підприємства, організації, установи, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі, товариства сприяння обороні Україні, – за земельні ділянки на яких розміщенні спортивні споруди, що використовуються для змагань та навчально-тренувального процесу.

– землі дорожнього господарства, автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, декоративним озелененням, кюветами, штучними спорудами, транспортними розв¢язками, водопропускними спорудами.

10.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок на такі земельні ділянки та за земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.   Ця норма поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності та джерел фінансування.

 1. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Селищний голова оригінал підписано   О.В.Тертишний

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

ХV сесії VІІ скликання

від 10 листопада 2016 року № 4

 

Про внесення змін та доповнень

до рішення Х сесії селищної ради

VII скликання від 07.06.2016р.

№ 3

Відповідно п. 35 частини 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист Борівської районної державної адміністрації від 01.11.2016р. за № 02-38/2427, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести в рішення Х сесії селищної ради VII скликання № 3 „Про викладання у повній редакції рішення LХІІІ сесії селищної ради VІ скликання від 13.07.2015р. № 3 „Про встановлення ставок земельного податку на 2016 рік” з урахуванням змін та доповнень внесених рішеннями LХVІІІ сесії селищної ради VІ скликання   від 10.11.2015 року № 3 та ІV сесії селищної ради                    VІІ скликання від 24.12.2015 року № 35” наступні зміни та доповнення:

 • в пункт 2 рішення внести доповнення виклавши в новій редакції:

„2. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, згідно ст. 277.1. Податкового кодексу України.

2.1. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, а саме за земельні ділянки віднесені до земель залізничного транспорту /крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно – побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах/ у розмірі 0,02% від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.”

 • в пункті 4 рішення цифру „0,25%” змінити на „0,02%”.

Селищний голова   оригінал підписано     О.В.Тертишний