рішення ХХХІV сесії селищної ради від 21.12.2017р. № 7

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІV сесії VІІ скликання

   від 21 грудня 2017 року № 7

 

 

Про затвердження Програми

організації підвозу учнів та

педагогічних працівників на

території Борівської селищної

ради на 2018 рік

        Заслухавши інформацію селищного голови Тертишного О.В. „Про затвердження Програми організації підвозу учнів та педагогічних працівників на території Борівської селищної ради на 2018 рік”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму організації підвозу учнів та педагогічних працівників на території Борівської селищної ради на 2018 рік /додається/.
  2. Борівській селищній раді під час формування селищного бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей селищного бюджету.
  3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій /Ханейчук Ю.М./ та з соціальних та гуманітарних питань, питань освіти, культури, медицини та молодіжної політики /Нікітенко Г.В./

 

 

 

Селищний голова     оригінал підписано           О.В.Тертишний

 

 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІV сесії селищної ради

VII скликання

               від 21.12.2017р. № _7_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВОЗУ УЧНІВ ТА

 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

НА ТЕРИТОРІЇ БОРІВСЬКОЇ

 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

на 2018 рік

 

 

 

 

 

смт.Борова

 

 

 

ВСТУП

 

У зв’язку з необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних умовах, виникла необхідність у прийнятті Програми організації підвозу учнів та педагогічних працівників на території Борівської селищної ради на 2018 рік.

Дана Програма розроблена відповідно до:

Конституції України;

Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами), „Про місцеве самоврядування в Україні” /зі змінами/

Указів Президента України від 17.04.2002 №347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти», від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;

постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» (зі змінами),

На території Борівської селищної ради функціонують 2 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності та 3 загальноосвітніх навчальних заклади. У них здобувають освіту 721 дитина.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми дозволить:

організувати підвіз учнів та педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів із сіл селищної ради, в яких відсутні повні класи;

забезпечити фінансування на придбання запасних частин для ремонту шкільних автобусів.

Організація підвозу учнів та педагогічних працівників.

Прогнозовані розрахунки щодо підвозу учнів та педагогічних працівників до міст навчання у сільську місцевість.

 

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат
субвенція з державного бюджету обласний  бюджет місцеві бюджети інші джерела  фінансування всього
                   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Витрати на організацію підвозу учнів та педагогічних працівників Борівська селищна рада

 

            Забезпечення навчального процесу.
           
2018 0,00 0,00 136780,00 0,00  
           
           
           
  Витрати на придбання запасних частин для ремонту шкільних автобусів  Борівська селищна рада

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00    Забезпечення навчального процесу.
  Всього:     0,00 0,00 136780,00 0,00    

Селищний голова оригінал підписано О.В.Тертишний