рішення ХХХІV сесії селищної ради від 21.12.2017р. № 5

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

ХXXIV сесії VІІ скликання

від 21 грудня 2017 року №5

 «Про бюджет селищної ради на 2018 рік»

 Відповідно до ст.77 Бюджетного Кодексу України та ст.26 Закону України

                          Про місцеве самоврядування в Україні“,селищна рада

                                                      ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи селищного бюджету у сумі 14139,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 13809,6тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 330,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки селищного бюджету у сумі 14139,6тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 13809,6 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 330,0 тис. гривень згідно з додатком №2 цього рішення;

 1. 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 180,0 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти у сумі 9034,5 тис.грн. згідно з додатком №3, №3.1 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік резервний фонд селищного бюджету у сумі 140,0 тис. гривень.
 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці;

– нарахування на оплату праці;

– медикаменти та перев¢язувальні матеріали;

– продукти харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– трансферти місцевим бюджетам;

– трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1870,0 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

6.1. На виконання Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 – 2020р.р:

– виділити Борівському комунальному водопровідно-каналізаційному підприємству кошти в сумі 470000,00 грн.;

– виділити Борівському комунальному підприємству «Житлово-комунальне господарство» кошти в сумі 900000,00 грн.

 1. Надати право постійній комісії з питань бюджету та соціально економічного розвитку селищної ради в процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках за висновком виконкому селищної ради здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду та спеціального фонду його бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

Виконкому селищної ради про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Борівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 01.12.2018р. Оформлення документів на отримання позик доручити селищному голові Тертишному О.В.

 1. Виконкому селищної ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників селищної ради відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, яка фінансується з бюджету селищної ради, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань /додаток №5/.
 1. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.
 1. Виконком селищної ради має право брати бюджетні зобов¢язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов¢язань минулих років узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Зобов¢язання, взяті виконкомом селищної ради без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобо¢язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

Взяття таких зобов¢язань є бюджетним правопорушенням. Видатки, пов¢язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися виконкомом селищної ради у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

 1. Установити що керівники бюджетних установ, які фінансуються з селищного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних установ коштів в межах планів використання бюджетних коштів.
 1. Дозволити проводити розрахунки за періодичні видання,енергоносії та інші роботи і послуги,в тому числі комунальним підприємствам Борівської селищної ради,а саме Борівському КВКП та Борівському КП”ЖКГ”,якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості з попередньою оплатою рахунків згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
 1. Визначити одержувачами бюджетних коштів селищної ради наступні організації: Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство», Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство.
 1. Відповідно ст. 35 Закону України „Про дошкільну освіту” встановити з 01 січня 2017р.:

– плату батьків, або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей в ДНЗ у розмірі 60% від вартості харчування на день та 40% за рахунок селищного бюджету;

– плату батьків,у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (багатодітні сім’ї), за харчування дітей в ДНЗ у розмірі 50% від вартості харчування на день та 50% за рахунок селищного бюджету.

Врахувати 10% підвищення вартості харчування на літній оздоровчий період.

Звільнити від плати за харчування дітей – сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів.дітей із сімей,які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей,батьки яких є учасниками АТО,в дошкільних закладах селищної ради,відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2018 рік,затвердженої рішенням XXXIV сесії селищної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року.

17.Затвердити бюджетування за участі громади по Борівській селищній раді не менше 2%.

 1. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету,соціально-економічного розвитку підприємництва та інвестицій (голова комісії Ханейчук Ю.М.)

Селищний голова   оригінал підписано         О.В.Тертишний

 

селище Борова Додаток 1
до рішення XXXIV сесії VII скликання від 21.12.2017 року Борівської селищної ради
“Про селищний бюджет на 2018 рік”
Доходи Борівського селищного бюджету на 2018 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 6128100,00 6128100,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2100,00 2100,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 2100,00 2100,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 2100,00 2100,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 200000,00 200000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 200000,00 200000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 200000,00 200000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 850000,00 850000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 150000,00 150000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 150000,00 150000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 400000,00 400000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 400000,00 400000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 300000,00 300000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 5076000,00 5076000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2676000,00 2676000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1000,00 1000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 10000,00 10000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 20000,00 20000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 100000,00 100000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 800000,00 800000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 100000,00 100000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 500000,00 500000,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 20000,00 20000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 2400000,00 2400000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 100000,00 100000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1150000,00 1150000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1150000,00 1150000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 769500,00 439500,00 330000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2000,00 2000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження 2000,00 2000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2000,00 2000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 293000,00 293000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270000,00 270000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 270000,00 270000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито 23000,00 23000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 20000,00 20000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 3000,00 3000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 144500,00 144500,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 144500,00 144500,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 144500,00 144500,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 330000,00 0,00 330000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 330000,00 0,00 330000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 330000,00 0,00 330000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 7242000,00 7242000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 7242000,00 7242000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7242000,00 7242000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 7242000,00 7242000,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 14139600,00 13809600,00 330000,00 0,00
Секр
РОЗПОДІЛ
видатків Борівського селищного бюджету на 2018 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Борівська селищна рада 13669600,00 12299600,00 5984200,00 1436000,00 1370000,00 330000,00 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13999600,00
0100 Державне управління 2300000,00 2300000,00 1430000,00 161000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300000,00
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2300000,00 2300000,00 1430000,00 161000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300000,00
1000 Освіта 6760000,00 6760000,00 4085800,00 1265000,00 0,00 330000,00 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7090000,00
1010 0910 Надання дошкільної освіти 6760000,00 6760000,00 4085800,00 1265000,00 0,00 330000,00 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7090000,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 15080,00 15080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15080,00
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 15080,00 15080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15080,00
4000 Культура i мистецтво 482000,00 482000,00 386400,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482000,00
4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 482000,00 482000,00 386400,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 1470000,00 100000,00 82000,00 0,00 1370000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1470000,00
6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 470000,00 0,00 0,00 0,00 470000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470000,00
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1000000,00 100000,00 82000,00 0,00 900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00
7000 Економічна діяльність 850000,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850000,00
7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
9000 Міжбюджетні трансферти 1792520,00 1792520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1792520,00
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1792520,00 1792520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1792520,00
37 Резервний фонд 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00
8000 Інша діяльність 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00
8700 0133 Резервний фонд 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00
Всього 13809600,00 12299600,00 5984200,00 1436000,00 1370000,00 330000,00 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14139600,00
Додаток № 4
до рішення ХХХІV сесії VIІ скликання від 21.12.2017 року Борівської селищної ради
“Про селищний бюджет на 2018 рік”
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету у 2018році
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету Код ТПКВКМБ/ТКВКМС2 Найменування
головного розпорядника відповідального виконавця бюджетноїпрограми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01 01 Борівська селищна рада
6030 Організація благоустрою населених пунктів 900 000,0 900 000,0
Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 – 2020р.р 900 000,0 900 000,0
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 470 000,0 470 000,0
Програму розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 – 2020р.р 470 000,0 470 000,0
7440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 500 000,0 500 000,0
Програма по утримонню та ремонту автомобільних доріг по Борівській селищній раді на 2016-2020 роки. 500 000,0 500 000,0
1 870 000,0 1 870 000,0
Додаток № 3
до рішення ХХХІV сесії VIІ скликання від 21.12.2017 року Борівської селищної ради
“Про селищний бюджет на 2018 рік”
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету селищному бюджету на 2018 рік
(тис. грн.)/грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з __________________бюджету Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
1010 4060
01 Борівська селищна рада 6760000,00 482000,00
Всього 6760000,00 482000,00
Додаток № 3.1
до рішення ХХХІV сесії VIІ скликання від 21.12.2017 року Борівської селищної ради
“Про селищний бюджет на 2018 рік”
Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету районному бюджету на 2018 рік
(тис. грн.)/грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з __________________бюджету Субвенції районному бюджету
Субвенція загального фонду на:
9770
01 Борівська селищна рада
Організація підвозу учнів навчальних закладів до пришкільних таборів 17780,0
Організація підвозу учнів навчальних закладів 119000,0
Борівський районний трудовий архів
100240,0
Паливно-мастильні матеріали 33150,0
Фінансування на організацію харчування дітей 1398100,0
Фінансування на організацію харчування дітей в пришкільних таборах 124250,0
1792520,0 1792520,0
Додаток № 3.2
до рішення ХХХІІІ сесії VIІ скликання від 14.12.2017 року Борівської селищної ради
“Про селищний бюджет на 2017 рік”
Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету державному бюджету   на 2017 рік
(тис. грн.)/грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з __________________бюджету Субвенції державному бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
8370
01 Борівська селищна рада
Придбання теплового лічильника 19400
19400 19400

Додаток №5

до рішення XХХІV сесії

                                                                                             VІI скликання від 21.12.2017 року

                                                                                           Борівської селищної ради

                                                                                                 „Про селищний бюджет на 2017 рік”

 

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по бюджетних установах,

що фінансуються з бюджету селищної ради на 2018 рік

 

 

  Ліміти споживання
  Електрое-нергія

КВт./год

Теплопоста-чання, Гкал Водопостачання та водовідведен-

ня , м3

Природний газ,тис.м3
Органи місцевого самоврядування 18157,8 51,29 47,78 3,127
Дошкільні заклади освіти 81710,47 577,05 1262,8
Палаци і будинки культури, клуби 4539,47
Разом 104407,74 628,34 1310,58 3,127