Про внесення змін в рішення LVІ сесії селищної ради VІІ скликання від 07.05.2019р. № 15 “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік”

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

LХVI сесії VІІ скликання

від 29 січня 2020 року № 35

 

Про внесення змін в рішення LVІ сесії

селищної ради  VІІ скликання від

07.05.2019р. № 15 “Про встановлення

ставок та пільг  із сплати податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки на 2020 рік”

 

Відповідно до підпункту 10.1.1. пункту 10.1. та пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3. статті 12, статті 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.Внести в рішення LVІ сесії селищної ради VІІ скликання від 07 травня 2019 року № 15 “Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік” зміни, а саме:

– в підклас класифікації будівель та споруд 1230.9 “Будівлі торгівельні інші”  класу 1230 “Будівлі торговельні”  коду 123 “Будівлі торговельні” Додатку 1 “Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” до Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік , внести зміни виклавши в новій редакції:

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,100

 

    0,100     

 

  1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

Селищний голова                                          О.В.Тертишний