розпорядження селищного голови від 03.11.2016р. № 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

       від 3 листопада 2016 року № 97

Про початок проведення у

Борівській селищній раді

перевірки передбаченої

Законом України

„Про очищення влади”


Відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про очищення влади” Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року                 № 1025-р „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”:

  1. Провести у Борівській селищній раді перевірку, передбачену Законом України „Про очищення влади” (далі – перевірка) щодо посадових осіб Борівської селищної ради (крім виборних посад) згідно зі списком, що додається, встановивши дату початку проведення перевірки 3 листопада 2016 року.
  2. Відповідальною особою за проведення перевірки (далі відповідальна особа) визначити секретаря селищної ради Кучму І.В.
  3. Посадовим особам, зазначеним в додатку до цього розпорядження, у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати відповідальній особі:

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”:

власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються заборони, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення

відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. № 563;

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім¢я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; декларації про майно, доходи, витрати і зобов¢язання фінансового характеру за минулий рік;

2)у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”:

власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються заборони, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. № 563.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова  оригінал підписано       О.В.Тертишний

 

Додаток до розпорядження селищного голови від 03.11.2016р. № 97

CПИСОК

посадових осіб Борівської селищної ради, щодо яких здійснюється перевірка, передбачена Законом України „про очищення влади”

 

№ з/п П.І.Б. Посада
1 Рівчак Ольга Олександрівна Головний бухгалтер
2 Алєксандрова Алла Михайлівна Спеціаліст