Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2019 рік.

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

LI  сесії  VІІ скликання

    від 18 грудня  2018 року № 3

 

Про затвердження Програми

економічного та соціального

розвитку населених пунктів

Борівської селищної ради

на  2019 рік

 

З метою визначення основних цілей соціально-економічного розвитку населених пунктів Борівської селищної ради, згідно підпунктом 2.21 пункту 2 розділу 5 Регламенту селищної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії селищної ради VII скликання від 27.11.2015р.Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (зі змінами) та пп. 22 п. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2019 рік. /додається/.
 2. Погодитися із запропонованими виконавчим комітетом селищної ради комплексними заходами щодо організації забезпечення виконання соціального і економічного розвитку на 2019 рік.
 3. Рекомендувати депутатам та виконкому селищної ради вжити заходів щодо виконання завдань Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2019 рік.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради: з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій, з соціальних та гуманітарних питань, питань освіти, культури, медицини та молодіжної політики, з питань законності, правопорядку, житлово-комунального господарства, будівництва, депутатської діяльності та етики, з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики.

Селищний голова    оригінал підписано   О.В.Тертишний

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету                                                                     рішенням LI сесії селищної ради селищної ради від 11.12.2018р.                                                                      VІІ скликання від 18.12.2018р. № 3

№ 100

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БОРІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2019 рік

 

 

 смт. Борова

 

Структура

Програми економічного і соціального розвитку

Населених пунктів Борівської селищної ради  на 2019 рік

  стор.
Вступ  

Частина І

 
Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку селищної ради на 2019 рік  

1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури життєзабезпечення

 

1.1.1. Промисловий комплекс

 
1.1.2. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології  
 1.1.3. Реформування житлово-комунального господарства  

 1.1.4. Благоустрій

 

1.1.5. Охорона навколишнього природного середовища

 
1.1.6. Цивільний захист  

1.1.7. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

 
1.2. Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку  

1.2.1.Розвиток малого і середнього бізнесу

 

1.2.2. Податково – бюджетна діяльність

 
     1.2.3. Управління майном комунальної власності

 

1.3. Підвищення стандартів життя

 

1.3.1. Демографічна політика

 

1.3.2. Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей

 

1.3.3. Соціальне забезпечення

 

1.3.4. Охорона здоров’я

 

1.3.5. Підтримка дітей та молоді

 

1.3.6. Освіта

 

1.3.7. Культура і туризм

 
Частина ІІ

Основні прогнозні показники на 2019 рік

 
 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу показників  за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку селищної ради на 2019 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян на підвідомчій території.

У Програмі визначено заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2019 році відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови Борівської районної державної адміністрації та районної ради.  .

Програма є наступним етапом і складовою частиною механізму практичної реалізації конкретних пріоритетних напрямів розвитку ради  на 2019 рік.

Структуру Програми побудовано відповідно до вказаних пріоритетних напрямів розвитку.

У частині І «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку селищної ради на 2019 рік» Програми визначено поточну ситуацію, пріоритетні завдання на 2019 рік, спрямовані на вирішення проблемних питань.

У частині ІІ Програми приведено основні прогнозні показники, які є критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми.

Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання селища іноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення селищної ради.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з  обласного, районного та селищного бюджету, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, незаборонених законодавством України.

З метою досягнення поставлених цілей та завдань програма буде формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку селищної ради.

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до Програми затверджуються сесією селищної ради.

Частина І. Пріоритети та основні завдання

соціально-економічного розвитку селищної  ради на 2019 рік

1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури життєзабезпечення

 

1.1. Промисловий комплекс

Стислий опис ситуації в галузі:

Обсяг реалізованої промислової продукції по комунальному водопровідно-каналізаційному підприємству (КВКП) за 2018 рік складає 1893,0 тис. грн..

Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу населення складає 0,4 тис. грн.

На протязі всього року підприємства життєзабезпечення працювали стабільно, надаючи послуги  водопостачання та водовідведення в необхідних обсягах, задовільної якості.

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

 

– реалізація заходів з енергозбереження та впровадження ресурсо-енерго-зберігаючих технологій;

– приведення тарифів на послуги з  водопостачання та водовідведення, житлово комунальні послуги до економічно обґрунтованих;

– недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.

– зміцнення матеріально-технічної бази Борівського КВКП, Борівського КП “ЖКГ”

1.1.2 . Транспорт, зв’язок та інформаційні технології

 

Стислий опис ситуації в галузі:

Основним елементом транспортної системи селищної ради  є автомобільний транспорт.

Автомобільним пасажирським перевізником як в районі так і на території селищної ради є ФОП «Капленко О.В.»

В селищі Борова працює мережа зв’язку. Основним підприємством зв’язку є Харківська філія ПАТ «Укртелеком». На сьогодні абонентами стаціонарних телефонів є мешканці ради, черга на нові підключення відсутня. Харківською філією ПАТ «Укртелеком» надаються послуги по підключенню до мережі Інтернет.

Надаються послуги поштового зв`язку в селищі та в с.Ноплатонівка та Шийківка. Наявна мережа відділень  повністю задовольняють потреби жителів населених пунктів селищної ради.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

 

– підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів;

– своєчасне і повне задоволення потреб  населення в перевезеннях;

– сприяння в провадженні високих технологій та нових послуг у галузі зв’язку поліпшення якості їх надання;

– розширення спектра послуг зв’язку на базі інформаційно-комунікаційних технологій;

– забезпечення фінансування ремонту доріг. Виконання робіт із поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та утримання споруд на цих дорогах.

 

1.1.3. Реформування житлово-комунального господарства

Стислий опис ситуації в галузі:

Для поліпшення якості наданих житлово-комунальних послуг протягом 2018 року продовжувалось здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства  у відповідності до прийнятої  Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016-2020 роки.

У 2018 році підприємствами житлово-комунального господарства, в основному, забезпечено надання необхідних обсягів, задовільної якості послуг споживачам. Прибуткова діяльність підприємств житлово-комунального господарства в значній мірі залежить від рівня тарифів на оплату за отримані послуги.

Обсяги виробництва основних видів послуг у 2018 році склали:

 • реалізовано води  114,8 тис.куб.м., що на 8,5% менше минулорічного показника;
 • пропущено стоків – 66,1  тис.куб.м., що більша на 8 %  до рівня   2017  року.

Протягом звітного року не вдалося уникнути подальшого росту кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги. В ЖКГ заборгованість від населення на 01.12.2018р. склала                   267,8 тис. грн., компенсація субсидій 884,1 тис. грн., компенсація пільг 59,9 тис.грн.

В КВКП заборгованість від населення відсутня.  А по організаціях і установах –  9,4 тис.грн., по компенсаціях субсидій 7,5тис.грн.,компенсації пільг 3,3 тис.грн.

Рівень сплати  вартості комунальних послуг у 2018 році по ЖКГ склав 94,7 %, по КВКП 100%.

 Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

– скорочення споживання підприємствами галузі енергетичних та матеріальних ресурсів для виробництва комунальних послуг, проведення модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства;

– створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла шляхом подальшого створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

– продовження роботи щодо приведення діючих тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг;

– забезпечення  повних поточних розрахунків споживачів за житлово – комунальні послуги ;

– покращення фінансового стану підприємств житлово – комунального господарства;    – підвищення надійності систем життєзабезпечення, поліпшення якості житло – комунальних послуг.

 • Благоустрій

Стислий опис ситуації в галузі:

У 2018 році проведено поточний ремонт доріг по провулку Весняному і Майстрів, вулицях Парковій, Партизанській та капітальний ремонт дороги по вул. Миру в смт. Борова на загальну суму 1 мільйон 878 тисяч 300 гривень. Здійснено капітальний ремонт покрівель трьох багатоповерхових житлових будинків в  смт. Борова  на 14 кварталі № 12-Б, по   вул. Привокзальній, № 1-А та по                    вул. Партизанській, №10, на загальну суму  1 мільйон 117 тисяч гривень.   На протязі цього року за кошти селищного бюджету та субвенції з обласного бюджету, було здійснено освітлення вулиць Слобідської, Привокзальної, Набережної, частини Першотравневої та провулку Шкільного в                     смт. Борова. 

В селі Новоплатонівка облаштовано дві зупинки для підвозу школярів до місця навчання, на вулиці Центральній в смт. Борова здійснено водовідведення ґрунтових та поверхневих вод, з метою забезпечення мешканців вулиці  безпечним перебуванням  у своїх помешканнях, прокладено тротуарну алею на 14 кварталі та по вулиці Миру в смт. Борова. Велика увага приділяється роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу життєдіяльності населення та електромережам.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

домогтися привабливого зовнішнього вигляду населених пунктів Борівської селищної ради, а саме:  –  -забезпечити капітальний та частковий ремонт покриття доріг, які знаходяться на утриманні селищної ради: вул.. Затишна, вул.. Центральна,вул.. Паркова, пров. Майстрів, пров. Весняний,             вул.. Миру,  вул. Шкільна, ремонт прибудинковиї під’їздних шляхів на 14 кварталі (відповідно до прийнятої Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг по Борівській селищній раді на 2016 – 2020 роки);

– забезпечити утримання існуючого вуличного освітлення та будівництва нової лінії в                        смт. Борова по вул. Шкільній, вул. Польовій, частини вул. Центральної, вул.. Східної, с.Новоплатонівка;

–  забезпечити ремонт  тротуарів напроти автовокзалу в  смт. Борова, поточний ремонт тротуару поблизу центральної районної лікарні, у центральному парку, по вул. Миру /в районі автовокзалу, магазинів Універсам, Престиж, та від будівлі ЖКГ до вул. Першотравневої/;

– облаштування клумб, придбання вазонів та квітів для них;

– встановити вказівники вулиць та провулків

– провести капітальний ремонт огорожі цвинтаря в селі Новоплатонівка та Шийківка;

– розробити та затвердити генеральний план території селища Борова

– провести реконструкцію центрального парку смт. Борова

–  організувати весняні та осінні волонтерські толоки по благоустрою території селища та сіл Новоплатонівка та Шийківка

– проводити роботу по створенню ОСББ

– поточний ремонт колодязів

– спилювання та кронування дерев, що загрожують мережі вуличного освітлення та затінюють ліхтарі – поточний ремонт дитячих майданчиків

– облаштування парковки для автотранспорту на території центральної площі селища

– будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в   смт. Борова по                            вул. Харківській.

1.1.5. Охорона навколишнього природного середовища

Стислий опис ситуації в галузі:

Охорона природного середовища є важливим аспектом розвитку.

Природні умови  поєднують в собі наявність лісу,  водоймища, Новоплатонівський Державний ентомологічний заповідник, наявність різноманітних звірів і птахів, землі придатні до вирощення високих врожаїв, природні пасовища. Відсутність забруднюючих виробництв сприяють реалізації проектів налагодження відпочинку, оздоровлення дітей. Подальший розвиток природного комплексу території селищної ради повинен бути направлений на збереження та умілого використання природи для забезпечення подальшого зростання рівня життя населення ради.

Існують не значні екологічні проблеми, які суттєво не впливають на якість життя населення району, але потребують  негайного вирішення для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Одним із найгостріших проблемних питань  є проблема поводження з твердити побутовими відходами.

Частина селища Борова, с. Новоплатонівка та с.Шийківка мають  невирішені проблеми  в поводженні з відходами.

Станом на 01.12.2018 року  функціонує один селищний полігон твердих побутових відходів.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

– ліквідація існуючих сміттєзвалищ на територіях населених пунктів селищної ради та недопущення їх нового утворення;

– раціональне використання земельних ресурсів.

1.1.6. Цивільний захист

Стислий опис ситуації в галузі:

Головним завданням селищної ради є забезпечення готовності цивільної оборони  до дій за призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в умовах можливих терористичних проявів, організованого переведення системи ЦО з мирного на воєнний стан і стійкого управління проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт.

Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку селищної ради є попередження та своєчасне реагування  на можливі надзвичайні ситуації.

1.1.7. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

Стислий опис ситуації в галузі:

Незважаючи на складну соціально-політичну ситуацію в Україні, загострення проявів фінансової кризи і, як наслідок, негативний вплив зазначених факторів, зниження попиту населення на товари і послуги, споживчий ринок  мав тенденцію до розвитку.

В  споживчий ринок товарів і послуг розвивався інтенсивно і характеризувався суттєвим розвитком мережі, високим рівнем товарного насичення та покращенням побутового обслуговування населення.

В цілому по селищній раді система торгівлі налічує 5 кафе, 91 торгівельний заклад, 2 торгівельних майданчики, 4 перукарень, 3 послуги із ремонту взуття,  2 по ремонту та пошиву одягу, 1 фотопослуги, 4 послуги з ремонту складної побутової техніки, та інші види побутових послуг.

Сфера побутового обслуговування є найважливішою складовою частиною споживчого ринку та відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району. Дана галузь охоплює понад сто видів послуг та є пріоритетним напрямком у здійсненні підприємницької діяльності.

Набувають втілення та розвитку надання окремих видів індивідуальних послуг, це послуги з прокату спортивних і туристичних виробів, послуги з оброблення фотоматеріалів, послуги з технічного обслуговуванню та ремонту комп’ютерної техніки, столярні вироби та інше.

Однією з головних потреб населення  серед відкриття нових об’єктів побутового обслуговування було та залишається – відкриття таких соціально-необхідних об’єктів, як пральня та хімчистка. Відкриття таких соціальних об’єктів побутового обслуговування знаходиться на контролі селищної ради.

Селищною радою проводиться робота щодо залучення підприємців, які надають побутові послуги, до виїзних форм обслуговування населення.

На території селищної ради відсутній комунальний ринок. Торгівля ведеться в місцях, які не відповідають ветеринарно – санітарним нормам. Тому, за кошти селищної ради було замовлено та виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності  для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в   смт. Борова по вул. Харківській. З метою підвищення рівня благоустрою смт. Борова, а саме облаштування Борівського комунального ринку з метою забезпечення населення місцями для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, із селищного бюджету виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації “Будівництво будівель ринкової інфраструктури по  вул. Харківській в смт. Борова Борівського району Харківської області” у суб¢єкта господарювання, який   має  ліцензію на виконання проектних робіт.

 

Пріоритетні завдання  щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

– забезпечити позитивну динаміку показників споживчого ринку та розвитку мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;

– постійно аналізувати основні показники розвитку торговельних мереж, сприяти проведенню заходів, які приваблюють споживачів та забезпечують збільшення притоку покупців;

– забезпечення сталого розвитку сфери побутового обслуговування населення селищної ради;

– насичення внутрішнього ринку, продовольчих торгівельних майданчиків продукцією місцевих виробників;

– подальше поширення у віддалених населених пунктах виїзних форм обслуговування для мешканців населених пунктів, в яких немає стаціонарних об’єктів торгівлі;

– сприяння забезпеченню захисту прав споживачів;

– продовжувати роботу по організації комунального ринку.

1.2. Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку

1.2.1. Розвиток малого та середнього бізнесу

Стислий опис ситуації в галузі:

Сфера розвитку малого і середнього бізнесу є найважливішою складовою частиною споживчого ринку та відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу селищної ради.

Станом на 01.12.2018 року кількість фізичних осіб-підприємців  становить 328 осіб.

З метою заохочення незайнятих громадян до відкриття власного бізнесу відділом надання                                                             соціальних послуг у Борівському районі Ізюмського МРЦЗ постійно проводиться оновлення стендів з матеріалами щодо отримання одноразової виплати, допомоги для організації підприємницькою діяльністю, формування інформаційних баз даних про вакансії для молоді, яка шукає роботу.

Налагоджена система взаємодії служби зайнятості, відділу освіти, об’єднань роботодавців, громадських об’єднань підприємців в питаннях формування кадрового потенціалу підприємництва.

З метою ресурсного забезпечення потреб малого бізнесу в селищній раді створено базу даних приміщень, що не використовуються та можуть бути здані в оренду підприємцям. Так, надано в оренду приміщення колишнього кінотеатру „Мир” та частина приміщень в нежитловій будівлі по вул.. Миру,15, в смт. Борова. На сьогоднішній день не вирішено питання по приміщенню військкомату та  нежитлової будівлі по вул. Центральній в с. Новоплатонівка.

З метою зменшення часових затрат суб’єктами підприємницької діяльності для отримання різного роду дозволів, висновків та погоджень при районній державній адміністрації працює дозвільний центр. Державний адміністратор надає консультації громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності щодо вирішення питань дозвільного характеру.

Наступним кроком, спрямованим на спрощення оформлення документації, стало відкриття в районі центру надання адміністративних послуг при Борівській районній державній адміністрації.

В селищі функціонують 3 об’єкта інфраструктури підтримки малого підприємництва –це  бізнес – центр, кредитна спілка та союз підприємців.

У той же час, моніторинг та вивчення проблем малого підприємництва свідчить, що для більш ефективного використання можливостей малого підприємництва необхідне подальше впровадження державних заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку даного сектора економіки.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

 

залучити малий бізнес до активного розвитку в напрямках переробки сільськогосподарської продукції, заготівлі, збереження та оптової торгівлі овочами, фруктами, виробництво м`ясних і ковбасних виробів, молочної продукції, сирів;

– повністю легалізувати діяльність представників малого і середнього бізнесу, ліквідувати практику проведення розрахунків з найманими працівниками в «конвертах».

1.2.2. Податково-бюджетна діяльність

Стислий опис ситуації в галузі:

Бюджетна політика має передбачати забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до бюджету селищної ради та виконання бюджетних призначень на 2019 рік у повному обсязі.

Виконання показників соціально-економічного розвитку в значній мірі залежить від стану виконання бюджету.

В селищній раді маються резерви до додаткового залучення коштів в бюджет. Насамперед це стосується не в повній мірі оподаткування фактичних доходів фізичних осіб, які в результаті приховування реальних доходів не сплачують до бюджетів належних податків.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

 

 • покращення фінансового стану бюджету;
 • проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів селищної ради;
 • повний облік земель та контроль за надходженням до бюджету коштів за її використання;
 • забезпечення надходження до бюджету в повному обсязі податків і зборів в тім числі податку з доходів громадян.

 

 

 

1.2.3. Управління майном комунальної власності

Стислий опис ситуації в галузі:

Наявність значної кількості об’єктів права комунальної власності селищної ради змушує  шукати нові механізми та підходи до управління такими підприємствами та майном.

Комунальна власність стає не просто матеріальною основою місцевого самоврядування, але і джерелом фінансових ресурсів селищного бюджету.

Селищною радою та підприємствами комунальної власності станом на 01.12.2018 року укладено 3 договори оренди з суб’єктом підприємницької діяльності.

Надходження орендної плати за використання майна комунальної власності, за попередніми даними, становить  15749,56 грн.

У 2018 році спільна власність територіальної громади  селища Борова, сіл Бойні, Новоплатонівка та Шийківка не  відчужувалася.

В даний час більшість об`єктів комунальної власності вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс, знаходяться в незадовільному стані та потребують значних капітальних вкладень для підтримки їх функціонування, продовжують  вести збиткову діяльність, мають застарілі, морально зношені основні фонди, у результаті чого накопичують непокриті збитки.

Пріоритетні завдання  щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

– підвищення рівня показника наповнення доходної частини  бюджету від використання об’єктів власності територіальної громади сіл та селища;

– облік та раціональне, використання вільних площ об’єктів комунальної власності або їх продажу

1.3. Підвищення стандартів життя

1.3.1. Демографічна політика

Стислий опис ситуації в галузі:

Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану здоров’я населення є одним із найголовніших питань.

За статистичними даними, станом на 01 січня  2018р. на території селищної ради  проживає 7427 осіб.

Зменшення чисельності населення по селищній ради відбулося за рахунок природного (106 осіб) та міграційного (18 осіб) скорочень населення.

Протягом  2018 року  по селищній раді зареєстровано 41 новонароджений.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

           

– покращення стану здоров’я населення;

– більш повне задоволення освітніх, культурних потреб населення.

1.3.2. Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей

 

Стислий опис ситуації в галузі:

В селищній раді забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

При влаштуванні дітей після отримання правового статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, перевага віддається сімейним формам виховання – передачі дитини на усиновлення, під опіку (піклування), до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Певна увага приділяється роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, які залишаються постійним джерелом соціального сирітства.

З метою забезпечення умов дітям  з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками, забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, в дитячих навчальних закладах селищної ради створені інклюзивні групи.

Станом на 01.12.2018р. на обліку  перебувають 20 дітей –сиріт та позбавлених батьківського піклування, 22 дитини-інваліди, 48 багатодітних сімей, де виховується 153 дитини.

Разом з представниками районної служби у справах дітей систематично проводиться робота щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності.

З селищного бюджету районному бюджету на протязі 2018 року були виділені кошти для оздоровлення дітей Борівського району, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячому позаміському комунальному закладі здоровлення та відпочинку “Орлятко” Борівської районної ради у 2018 році, в сумі 43 тис. грн.

До Міжнародного Дня захисту дітей та Новорічних та Різдвяних свят дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах  були придбані за рахунок позабюджетних коштів новорічні подарунки.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:– продовження проведення комплексних профілактичних заходів «Діти вулиці» разом із правоохоронними органами та представниками районних служб.

– сприяння передачі сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у яких виховуються діти, під соціальний супровід центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– організація та поліпшення матеріально – технічної бази дитячих навчальних закладів селищної ради для навчання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю.

1.3.3.  Соціальне забезпечення

Стислий опис ситуації в галузі:

Відповідно до завдань Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року вирішенню питань соціального захисту населення  приділяється особлива увага. Соціальне обслуговування громадян, яким державою законодавчо гарантовано право на соціальний захист та підтримку, на території селищної ради здійснюється через територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Борівської районної державної адміністрації.

Територіальним центром за 2018 рік обслужена 124 особи, що потребує соціальної допомоги.

Субсидія для придбання твердого палива  призначена 75 сім’ям.

Забезпечено безперешкодний доступ до управління праці та соціального захисту населення, центру зайнятості, управління Пенсійного фонду, територіального центру, державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

В селищі діє КП „Борівський трудовий архів”, який надає допомогу жителів селищної ради в отриманні довідок та інших документів для оформлення пенсій та інші цілі.

В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану та взяття на квартирний облік, як осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

На території селищної ради, а саме в смт. Борова та в селах Новоплатонівка та Шийківка, проживають 7 людей з обмеженими можливостями (пересуваються в інвалідних візках). Таким громадянам потрібні спеціальні пристосування (пандуси), щоб вільно мати  доступ до адміністративних, лікувальних та навчальних закладів, а також – магазинів, кафе, інших громадських будівель. Станом на 01.12.2018р.  спеціальні пристосування (пандуси) відсутні в закладах культури селищної ради.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

 

– підвищення якості надання соціальних послуг, їх ефективності та наближення до потреб отримувачів.

– забезпечення державної підтримки найбільш вразливих верств населення, сприяння у вирішенні першочергових питань осіб з обмеженими фізичними можливостями;

– створення системи супроводження соціально вразливих сімей (виявлення сімей, призначення допомоги, надання допомоги в працевлаштуванні, соціального обслуговування вдома).

– надання фінансової допомоги КП „Борівський трудовий архів” для здійснення своїх основних функцій;

– створення безбар’єрного архітектурного середовища для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

 

1.3.4. Охорона здоров’я

 

Стислий опис ситуації в галузі:

На території селищної ради розташована центральна районна лікарня /смт. Борова/,  фельдшерсько-акушерський пункт в с. Шийківка та фельдшерський пункт в с. Новоплатонівка з загальною практикою сімейної медицини.

Станом на 01.12.2018 року до складу медичної мережі  входять: Борівська центральна районна лікарня та «Борівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (КЗОЗ), які розташовані на території селищної ради.

З селищного бюджету районному бюджету на протязі 2018 року були виділені кошти для Борівського районного центру первинної медико – санітарної допомоги в сумі 30 тисяч гривень на придбання в 2018 році комп”ютерної техніки для фельдшерського пункту с.Новоплатонівка та фельдшеро  – акушерського пункту с. Шийківка і в сумі 5 тисяч 285 гривень на оплату підключення до мережі Інтернет фельдшерського пункту с.Новоплатонівка та фельдшеро  – акушерського пункту с. Шийківка,  в сумі 20 тисяч гривень на придбання  оргтехніки для сімейних лікарів смт. Борова. Також, надано субвенцію  в сумі 39 тис. 900 грн. на придбання в 2018 році флюорографічної плівки та хімічних реактивів для лабораторного обстеження в Борівській центральній районній лікарні.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

– створення умов для формування здорового способу життя;

– сприяння забезпечення доступної та якісної медичної допомоги кожному громадянину селищної ради.

– підвищення якості медичної допомоги дітям і матерям;

– покращення доступності медичної допомоги, особливо для соціально – незахищених верств населення;

– проведення роботи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

– посилення співпраці у сфері охорони здоров’я з громадськими організаціями.

– надання фінансової субвенції районному бюджету для забезпечення паливно-мастильними матеріалами автомобілів для доставки хворих, які проживають на території селищної ради, на гемодіаліз до м. Харків 1 раз на тиждень;

– передбачити в разі втілення в житті медичної реформи утримання закладів охорони здоров¢я, в першу чергу комунальних платежів на території селищної ради;

– розробити Програму по наданню допомоги онкохворим по Борівській селищній раді.

1.3.5. Підтримка дітей та молоді

Стислий опис ситуації в галузі:

 

Вирішення першочергових питань молоді, забезпечення умов для відпочинку і оздоровлення дітей та робота з багатодітними сім’ями визначені як один із пріоритетних напрямів діяльності селищної ради.

З метою організації змістовного дозвілля та відпочинку, створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді на території селищної ради діють Будинок дитячої та юнацької творчості, 1 районний, 2 сільських та 1 міський будинки культури, дитячо – юнацька спортивна школа, фізкультурно – оздоровчий комплекс, спортивний майданчик з синтетичним покриттям, музична школа  при яких працюють гуртки та секції.

На території селищної ради по вул. Північній в смт. Борова знаходиться стадіон „Колос”, який перебуває у власності Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства „Колос”. На жаль, в період з 2013-2017 роки на утримання стадіону його власник коштів не виділяв взагалі і у зв¢язку з цим інфраструктура стадіону поступово зруйнувалася. Борівською селищною радою в 2018 році проведено ряд заходів по відновленню благоустрою стадіону.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

– створення умов для формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки і навичок, які ґрунтуються на здоровому способі життя, відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території  Борівської селищної ради на 2017-2020 роки;

– продовження роботи щодо підвищення соціальної активності молоді, творчого розвитку особистості, створення умов для її інтелектуального самовдосконалення.

 

– прийняття у комунальну власність територіальної громади селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні стадіону „Колос” з метою проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно – масової роботи серед населення Борівської селищної ради та формування здорового способу життя.

1.3.6. Освіта

Стислий опис ситуації в галузі:

Реалізація пріоритетного напряму спрямованого на поліпшення демографічної ситуації, підвищення рівня і якості життя населення передбачає забезпечення умов функціонування і розвитку освіти.

Станом на 1 грудня 2018 року на території селищної ради функціонують:

– 2 дитячих дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 240  дітей віком від 3 до 6 років;

– 3 загальноосвітніх навчальних заклади;

– 2 позашкільні навчальні заклади ;  – 1 музична школа.

В дошкільних навчальних закладах № 1 та №3  працює 2 завідуючих, 34 вихователя та               39 чоловік обслуговуючого персоналу. У дошкільних навчальних закладах селищної ради безкоштовно харчуються діти, батьки яких є учасниками АТО, а також діти інших пільгових категорій.

Два загальноосвітніх заклади працюють з низькою наповнюваністю класів ( менше 50 дітей) в них, в основному застосовується метод індивідуального навчання. Всі діти 1-4 класів та 5-11 класів з   малозабезпечених сімей  харчуються безкоштовно. На  фінансування в 2018 році витрат на організацію  харчування учнів початкових класів,  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО закладів освіти, розташованих на території селищної ради, виділено субвенцію в загальній сумі 1 мільйон 522 тисячі 350 грн. (організація харчування учнів ЗОШ – 1 мільйон 398 тисяч 100 грн. та організація харчування учнів ЗОШ у пришкільних таборах – 77 тисяч 300 грн.)

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

–  оптимізація мережі  дитячих дошкільних закладів;

– удосконалення та розвиток матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

– підвищення рівня охоплення дітей сільської місцевості дошкільною освітою та поліпшення її якості;

– збільшення бюджетних асигнувань на фінансування дошкільних навчальних закладів за рахунок спонсорської допомоги.

1.3.7. Культура і туризм

Стислий опис ситуації в галузі:

Сукупність об’єктів культури і мистецтва, що створюють умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для задоволення культурних потреб жителів селищної ради.

Діяльність закладів культури на протязі 2018 року було спрямовано на  збереження та розвиток української культури, збагачення духовності, історичних цінностей громадян.

Станом на 01.12.2018 мережа закладів культури селищної ради налічує:

– 1 РБК; 1 міський будинок культури, 2 сільських,  музичну школу;

Протягом 2018 року творчі  колективи  прийняли участь у  обласних та районних фестивалях-конкурсах, у святкових заходах до державних та професійних свят.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2018 рік:

– поліпшення матеріально-технічної бази клубних закладів  шляхом проведення поточних, капітальних ремонтів, поновлення роботи систем опалення, придбання твердого палива, обладнання, музичних інструментів за рахунок коштів з усіх джерел фінансування;

– збереження та популяризація історико-культурної спадщини;

– забезпечення гармонійного розвитку людини;

– відродження духовних цінностей;

– всебічна підтримка подальшого розвитку професійного та аматорського мистецтва, традиційної народної культури;

– збереження нерухомої культурної спадщини.

 

ЧАСТИНА II

Основні прогнозні показники на 2019 рік

 

 

Фінанси

  ПОКАЗНИКИ Одиниця виміру 2017 рік

факт

2018 рік

факт

2019 рік

прогноз

 
1. Доходи селищного  бюджету (без трансфертів з обласного та районного бюджету) млн. грн. 7611,2 10713,3 8324,2  
2. Видатки місцевих бюджетів, всього млн. грн        
Соціальна сфера
  Показники Одиниця виміру 2017 рік 2018 рік 2019 рік  
звіт звіт прогноз*
3. Середня чисельність наявного населення тис. осіб 7594 7427    
Соціальний захист
4. Кількість територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

у них обслуговується

один.

чол.

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Освіта
5. – загальноосвітні навчальні заклади одиниць 3 3 3  
6. – дошкільні навчальні заклади одиниць 2 2 2  
7. Кількість загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів – користувачів INTERNET одиниць 5 5 5  
Культура і туризм
8. Кількість:

– клубів

одиниць  

4

 

4

 

4

 
9 – бібліотек одиниць 3 3 3