Про встановлення ставок єдиного Податку для першої та другої груп платників єдиного податку на території Борівської селищної ради на 2020рік (зі змінами))

Селищною радою, на виконання вимог та з урахуванням змін внесених до Податкового кодексу України, були розроблені та прийняті на LVI сесії селищної ради VII скликання, яка відбулася 07 травня 2019 року, рішення про місцеві податки та збори на 2020 рік.

На LXIV сесії селищної ради VII скликання, яка відбулася 18 грудня 2019 року, в рішення про встановлення ставок єдиного Податку для першої та другої груп платників єдиного податку на території Борівської селищної ради  на 2020рік, були внесені зміни в частині підвищення ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку.

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

LХІV  сесії VІІ скликання

    від 18 грудня 2019 року № 16

 Про внесення змін в рішення LVI

сесії  селищної ради VІІ скликання

від 07.05.2019р.  № 13 „Про встано

влення ставок єдиного Податку для

першої та другої груп платників єди

ного податку на території Борівської

селищної ради на 2020рік

    Враховуючи вимоги статей 7, 8, 10, пунктів 12.3, 12.4 статті 12, статей 291-

300 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини першої ст.26, ст.ст.59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести в рішення LVI сесії селищної ради VІІ скликання від 07.05.2019р. № 13 „Про встановлення ставок єдиного Податку для першої та другої груп платників єдиного податку на території Борівської селищної ради на 2020рік” наступні зміни:

– в пункт 1 рішення внести зміни виклавши його в новій редакції:

„1. Встановити з 01 січня 2020 року  на території Борівської селищної ради ставки для платників єдиного податку:

  • для першої групи платників єдиного податку – 10%    відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
  • для другої групи платників єдиного податку – 20 % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

Ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.”

  1. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року і діє до 31.12.2020 року включно.
  2. Борівській селищній раді оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально – економічного розвитку підприємництва та інвестицій (Ханейчук Ю.М.).

Селищний голова           оригінал підписано             О.В.Тертишний