Положення про громадський бюджет

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, активізації місцевих ініціатив жителів територіальної громади   смт. Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні  щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету для вирішення соціально значущих питань селищної ради, селищною радою рішенням ХХХVІ сесії селищної ради VІІ скликання 06.03.2018 року було затверджено  Положення  про громадський бюджет смт.Борова, с.Новоплатонівка, с.Шийківка, с.Бойні:

П О Л О Ж Е Н Н Я

           про громадський бюджет смт.Борова, с.Новоплатонівка,

 с.Шийківка, с.Бойні.

  1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету Борівської селищної ради, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.

1.2. Проектна пропозиція – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 25 членів територіальної громади (крім автора), яка не суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року з врахуванням обсягу коштів, пріоритетних напрямків визначених сесією Борівської селищної ради та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

1.2.1 Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 20 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 30% загального обсягу громадського бюджету.

1.2.2 Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000,00 до 100 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 70% загального обсягу громадського бюджету.

1.3. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами територіальної громади Борівської селищної ради.

1.4. Координаційна рада – створений рішенням сесії Борівської селищної ради орган для координації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих проектів, аналізу поданих проектів для фінансування з громадського бюджету, контролю за виконанням відібраних проектних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів відібраних для фінансування з громадського бюджету. До складу комітету входять не менше 5 членів з числа представників громадських об’єднань, депутати міської Борівської селищної ради, службовці структурних підрозділів виконавчого комітету.

1.5. Автор –  член територіальної громади  Борівської селищної ради,  віком від 14 років який в порядку визначеного цим положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.  Він є громадянином України та зареєстрований або проживає, або народився на території Борівської селищної ради.

1.6 Електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого управління процесами в рамках бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв’язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації та підсумкових звітів про реалізацію проектів.

1.7 Бланк-заява – офіційна форма заяви проекту, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список осіб, які підтримали проект.

1.8 Голосування – процес відбору мешканцями Борівської селищної ради , віком від 14 років проектів-переможців серед відібраних проектів. До голосування допускаються особи, які є громадянином України та зареєстрований або проживає,  або народився на території Борівської селищної ради.

1.9 Результати голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен проект відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих у результаті голосування в електронній системі «Громадський проект».

1.10 Проекти-переможці – проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми, визначеної на бюджетний рік.

  1. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у Борівській селищній раді  проводиться за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради та інших джерел.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік визначається рішенням Борівської селищної ради та становить не менше 1% від загальної суми видатків бюджету. Окремі статті бюджету можуть на 100% витрачатися відповідно до правил громадського бюджету.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються  проекти членів територіальної громади Борівської селищної ради, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.4. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності, розміщуватися на комунальних землях,  або не бути об’єктом приватної власності.

2.5 Інформація про актуальні події та запропоновані проекти в рамках громадського бюджету розміщується на веб-сайті «Громадський проект».

3 Інформаційна кампанія

3.1 Щороку для інформування населення про можливість взяття участі у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, проводиться інформаційна кампанія.

3.2 Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради.

3.3 Інформаційна кампанія передбачає:

– ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами громадського бюджету, а також залучення мешканців до підготовки та подання проектів;

– інформування про основні події у рамках громадського бюджету та їх терміни;

– представлення проектів, прийнятих для голосування та залучення мешканців до участі в голосуванні;

– поширення інформації щодо подій та результатів реалізації проектів;

– інші інформаційні заходи (за потребою).

3.4 Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет та інше, спрямована на ознайомлення мешканців Борівської селищної ради з основними заходами щодо реалізації та впровадження громадського бюджету.

3.5 Автори проектів мають право самостійно за власний рахунок проводити рекламну компанію щодо поданих проектів та їх переваг з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців Борівської селищної ради.

 4 Електронна система “Громадський проект”

4.1 Електронна система «Громадський проект» створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету. Посилання для публічного доступу до цієї системи розміщується на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради.

4.2 Відповідальним за підтримку користувачів з технічних питань роботи системи, за розміщення інформації щодо впровадження громадського бюджету є системний адміністратор Борівської селищної ради.

4.3 Для створення особистого кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії та номеру паспорта та завантаження його сканованої копії (паспорта або посвідки на постійне проживання, або свідоцтва про народження).

4.4 Електронна система:

4.4.1 є загальнодоступною та містить можливість створення особистих кабінетів авторами проектів;

4.4.2 дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів;

4.4.3 дозволяє повідомляти авторів поданих проектів про зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів, по електронній пошті;

4.4.4 дозволяє визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів;

4.4.5 дозволяє звітувати про розгляд та реалізацію проектів виконавчому комітету Борівської селищної ради, до повноважень якиого відноситься реалізація проектів та підготовка звітів.

  1. Порядок утворення, права та обов’язки координаційної ради

5.1. Координаційна рада – колегіальний постійно діючий консультативний орган що утворюється за рішенням Борівської селищної ради, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

5.2. Персональний склад координаційної ради затверджується рішенням Борівської селищної ради за поданням селищного голови. Селищний голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських організацій, депутатів міської Борівської селищної ради, ОСНів, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та садочків.

5.3. Не менше як по 1/3 від загального складу координаційної ради складають представники громадських організацій та представники депутатських фракцій Борівської селищної ради.

5.4. Права координаційної ради:

– отримувати інформацію про хід реалізації проектів які фінансуються громадським бюджетом

– подавати висновки та рекомендації щодо проектів поданих для фінансування громадським бюджетом

– визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях Борівської селищної ради.

– визначати проекти рекомендовані для підтримки громадським бюджетом

– попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету

– заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету

5.5. Обов’язки координаційної ради:

– надавати висновки та рекомендації до кожного проекту поданого для реалізації в рамках громадського бюджету

– рекомендувати проектні пропозиції для виставлення на голосування членами територіальної громади;

– попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

– проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Борівської селищної ради про час та місце засідання;

5.6. Координаційна рада працює у формі засідань. Рішення на засіданні координаційної ради ухвалюються більшістю членів від загального складу. Селищний голова та депутати Борівської селищної ради можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу.

5.7 На своєму першому засіданні координаційна рада обирає зі свого складу голову комітету та секретаря комітету.

5.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою комітету та секретарем комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради.

  1. Порядок подання проектів

6.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у Борівській селищній раді  може подати будь-який член територіальної громади Борівської селищної ради з урахуванням вимог п.п. 6.2, 6.3 та 1.5.

6.2. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо) або не є об’єктом приватної власності, знаходиться на землях комунальної власності.

6.3. Для проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у Борівській селищній раді, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.

До проекту додається список з підписами щонайменше 25 членів територіальної громади Борівської селищної ради, за формою згідно із Додатком 2 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проект).

6.4. Проекти подаються в паперовому або електронному вигляді до виконавчого комітету Борівської селищної ради.

6.5. Кожен мешканець населених пунктів селищної ради  може подати не більше ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

6.6. Проекти приймаються щороку, починаючи з 1 березня протягом 60 календарних днів шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради. Проекти також надсилаються у паперовому вигляді до виконавчого комітету селищної ради.

6.7. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті  Борівської селищної ради.

6.8 Системний адміністратор Борівської селищної ради забезпечує внесення до електронної системи поданих проектів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання

6.9 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

6.10 Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою авторів.

6.11. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів проекту.В такому випадку один із проектів видаляється з веб – сайту «Громадський проект» модератором електронної системи, а інший залишається за попередньої згоди авторів.

 

6.12 Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можуть бути внесені авторами  або системним адміністратором Борівської селищної ради за їх проханням.

  1. Порядок аналізу та розгляду проектів

7.1. Виконавчий комітет та координаційна рада веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

7.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту згідно із Додатком 1 та Додатком 2 цього Положення, а також зібраних підписів:

7.2.1. передають копію проекту до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств та постійних депутатських комісій для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту;

7.2.2   у разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється в ході засідання координаційної ради;

 

7.2.3 за результатами попереднього розгляду та оцінки усіх по даних проектів протягом п’яти робочих днів готує службову записку на ім’я голови координаційної ради про недопущення до розгляду та оцінки проектів:

– які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства або повалення влади, тощо;

– автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або не внесли корективи відповідно до пункту 7.2.3 цього розділу;

7.2.4 передає копії проектів до  виконавчого комітету Борівської селищної ради, комунальних підприємств та фінансового управління для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту.

7.3. Заступник голови виконавчого комітету  Борівської селищної ради:

7.3.1. протягом 14 календарних днів з дня отримання пропозицій (проектів), здійснює їх аналіз.

7.3.2. Зауваження та пропозиції до проектних пропозицій одразу передає на розгляд координаційної ради;

7.3.3 виступає ініціатором зустрічей з авторами проектів (пропозицій) у разі, коли більше ніж один проект(пропозиція) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів (пропозиції) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту (пропозиції) або не знімуть один із проектів (пропозицію), вони розглядаються в своєму початковому варіанті.

7.4. Будь-які втручання в проектні пропозиції, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

7.5. Проектні пропозиції з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом 7.3.3 відповідний структурний підрозділ розміщує у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради, а також передає для розгляду на засіданні координаційної ради, з метою оцінки проектів, подання висновків та рекомендацій проектів.

7.6. За результатами розгляду координаційної ради, уповноважений робочий орган укладає переліки позитивно і негативно оцінених проектів

7.7. Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду Борівською селищною радою та пройшли оцінку координаційної ради із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками розміщуються у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради.

7.8 Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду Борівською селищною радою та пройшли оцінку координаційної ради із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками не пізніше ніж за 10 днів до початку голосування розміщуються системним адміністратором Борівської селищної ради  в електронній системі «Громадський проект».

  1. Організація голосування

8.1. Голосування проводиться протягом 30 днів після попереднього розгляду координаційною радою та оприлюднення всіх проектів на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради.

8.2. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади Борівської селищної ради  на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради шляхом авторизації через систему BankID та бюлетенями в пунктах для голосування.

8.3. Перелік пунктів для голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку відповідно до пункту 8.1. цього Положення визначається рішенням координаційної ради на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету та оприлюднюється не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

8.4. У пунктах для голосування відповідно до пункту 8.1 цього Положення можна отримати бюлетені для голосування, а також перелік та інформацію про проекти, що беруть участь у голосуванні.

8.5. Голосування згідно з пунктом 8.1. відбувається шляхом опускання заповненого бюлетеня в скриньку для голосування у спеціально визначених пунктах для голосування.

8.6. Голосування триває протягом 30 календарних днів з дня почату голосування,  з 8.00 до 17.00 години у визначених пунктах для головування.

8.7. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, на своєму засіданні здійснює координаційна рада. Голова координаційної ради завчасно через офіційний веб-сайт Борівської селищної ради повідомляє про час та місце проведення підрахунку. Підрахунок здійснюється в порядку визначеному Виконавчим комітетом Борівської селищної ради.

  1. Встановлення результатів та визначення переможців

9.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через систему BankID та підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.

9.2. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.

9.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 8.5., 9.1 до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в Борівській селищній раді, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік.

9.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 8.7, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.

9.5. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 9.3 були рекомендованими, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії Борівської селищної ради.

9.6. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням сесії  Борівської селищної ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету при можливості впровадження в межах поточного бюджетного року у цьому бюджетному році, якщо ні, то на наступний бюджетний рік.

9.7 З моменту оголошення переможців, автори проектів мають право спостерігати, контролювати за перебігом виконання його проектної заявки. Також йому надається  право обирати виконавця робіт. При змінах або відхиленнях при виконанні проекту автор має право скликати координаційну раду для узгодження всіх питань стосовно перебігу виконання робіт за проектом. Координаційна рада має право запросити аргументовані пояснення стосовно змін або відхилень у виконанні проекту. Всі питання обговорюються для знаходження оптимального рішення.

  1. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

10.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації що брали участь в реалізації проектів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт.

10.2. Селищний голова готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації та доповідає по ньому на сесії Борівської селищної ради.

10.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій що брали участь в реалізації проектів які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради.

10.4. Форму звіту та строк звітування визначається рішенням виконавчого комітету Борівської селищної ради.

10.5 Всі питання, пов’язані з балансоутримувачем новостворених об’єктів розглядаються на етапі аналізу проектів.

 Додатки переглянути