розпорядження від 04.07.2019р. № 28 та паспорти бюджетних програм

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   від  04 липня  2019 року № 28

 Про  затвердження паспортів

бюджетних програм Борівської

селищної ради на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження программно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  10.09.2014 року за №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод», наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018 року за №1406/32858, рішення LI сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2018 року  «Про бюджет селищної ради на 2019 рік» з урахування змін внесених рішенням LII, LV, LVІ, LVІІ сесії селищної ради”, керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити перелік паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік:
  • КПКВК 0117370 (реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій) – в сумі 20000,0 гривень;
  • КПКВК 0117680 (членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування) – 3000,0 гривень;
  • КПКВК 0116071 (відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово – комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 90000,0 гривень;
  1. Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера  селищної ради Рівчак О.О.
  1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорти бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження..
  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Селищний голова     оригінал підписано        О.В.Тертишний

 

паспорти бюджетних програм вказаних в пункті 1 розпорядження переглянути