Про затвердження паспортів бюджетних програм Борівської селищної ради на 2020 рік

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

        від  31 січня 2020 року № 8-од

 

Про  затвердження паспортів

бюджетних програм Борівської

селищної ради на 2020 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження программно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  10.09.2014 року за №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод», наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018 року за №1406/32858, рішення LХІV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019 року  «Про бюджет селищної ради на 2020 рік»:

 

 1. Затвердити перелік паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік:

 

 • КПКВК 0110150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад) – в сумі 3665104,00 гривень;

 

 • КПКВК 0114060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів) – 782500,00 гривень;

 

 • КПКВК 0116030 (Організація благоустрою населених пунктів) – 994240,00 гривень;

 

 • КПКВК 0111010 (Надання дошкільної освіти) – 9847400,00 гривень;
 • КПКВК 0116013 (Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства) – 300000,00 гривень;
 • 0117461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету) – 185000,00 гривень;
 • 0117130 (Здійснення заходів із землеустрою) – 255000,00 гривень;
 • 0113242 (Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення) – 15000,00 гривень.
 • КПКВК 0117370 (реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій) – в сумі 25000,00 гривень;
 • КПКВК 0117680 (членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування) – 3700,00 гривень;
 • КПКВК 0116071 (відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово – комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 720000,00 гривень;
 • КПКВК 0116011 (експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду) – в сумі 60 000,00 гривень.

 

 1. Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера  селищної ради Рівчак О.О.

 

 1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорти бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження..
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

            Селищний голова      оригінал підписано     О.В.Тертишний

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік переглянути