Про схвалення проекту рішення «Про бюджет селищної ради на 2019 рік» та прогнозу селищного бюджету на 2020 – 2021 роки

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

 від 11 грудня 2018 року № 99

Про схвалення проекту рішення

«Про бюджет селищної ради

на 2019 рік» та  прогнозу селищного

бюджету на 2020 – 2021 роки

Розглянувши проект рішення «Про бюджет селищної ради на 2019 рік» та  прогноз селищного бюджету на 2020 – 2021 роки, у відповідності до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

 1. Схвалити проект рішення «Про бюджет селищної ради на 2019 рік» (додається).
 1. Проект рішення «Про бюджет селищної ради на 2019 рік» подати на розгляд чергової сесіі селищної ради для затвердження.
 1. Схвалити прогноз селищного бюджету на 2020 – 2021 роки (додається).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Гаврана О.Є.

 

Селищний голова                                 О.В.Тертишний

 

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

____ сесії VІІ скликання

від ______ 2018 року № ___

 «Про бюджет селищної ради на 2019 рік»

 

Відповідно до ст.77 Бюджетного Кодексу України та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,селищна рада

                                                      ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

–  доходи селищного бюджету у сумі 16795,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  16465,1тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 330,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки селищного бюджету у сумі 16795,1тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 16465,1 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 330,0 тис. гривень згідно з додатком №2 цього рішення;

 1. 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 200,0 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти у сумі 9986,3 тис.грн. згідно з додатком №3, №3.1 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2019 рік резервний  фонд селищного бюджету у сумі 160,0 тис. гривень.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці;

– нарахування на оплату праці;

– медикаменти та перев¢язувальні матеріали;

– продукти харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–  трансферти місцевим бюджетам;

– трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1510,0 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

6.1. На виконання Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 – 2020р.р:

– виділити Борівському комунальному підприємству «Житлово-комунальне господарство» кошти в сумі 850000,00 грн.

 1. Надати право постійній комісії з питань бюджету та соціально економічного розвитку селищної ради в процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках за висновком виконкому селищної ради здійснювати перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування в межах загального фонду та спеціального фонду його бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

Виконкому селищної  ради про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Борівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 01.12.2019р. Оформлення документів на отримання позик доручити селищному голові Тертишному О.В.

 1. Виконкому селищної ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників селищної ради відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, яка фінансується з бюджету селищної ради, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань /додаток №5/.
 2. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.
 4. Виконком селищної ради має право брати бюджетні зобов¢язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов¢язань минулих років узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Зобов¢язання, взяті виконкомом селищної ради без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобо¢язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

Взяття таких зобов¢язань є бюджетним правопорушенням. Видатки, пов¢язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися виконкомом селищної ради у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

 1. Установити що керівники бюджетних установ, які фінансуються з селищного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних установ коштів в межах планів використання бюджетних коштів.
 2. Дозволити проводити розрахунки за періодичні видання,енергоносії та інші роботи і послуги,в тому числі комунальним підприємствам Борівської селищної ради,а саме Борівському КВКП та Борівському КП”ЖКГ”,якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості з попередньою оплатою рахунків згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
 3. Визначити одержувачами бюджетних коштів селищної ради наступні організації: Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство», Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство.
 4. Відповідно ст. 35 Закону України „Про дошкільну освіту” встановити з 01 січня 2019р.:

– плату батьків, або осіб, які їх замінюють, за  харчування дітей в ДНЗ у розмірі 60% від вартості харчування на день та 40% за рахунок селищного бюджету;

– плату батьків,у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (багатодітні сім’ї), за харчування дітей в ДНЗ у розмірі 50% від вартості харчування на день та 50% за рахунок селищного бюджету.

Врахувати 10% підвищення вартості харчування на літній оздоровчий період.

Звільнити від плати за харчування дітей – сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей,батьки яких є учасниками АТО,в дошкільних закладах селищної ради,відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2019 рік,затвердженої рішенням ____сесії селищної ради VII скликання від ______ 2018 року.

 1. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету,соціально-економічного розвитку підприємництва та інвестицій (голова комісії Ханейчук Ю.М.)

 

 

Селищний голова                       О.В.Тертишний

 

 

 

ПРОГНОЗ

БЮДЖЕТУ БОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 20202021 РОКИ

 

Прогноз бюджету Борівської селищної ради на 2020-2021 роки (далі –

Прогноз) розроблений відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», місцевих програм, перспектив соціально-економічного розвитку селища.

Цей Прогноз визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики селищної ради.

Основними завданнями прогнозу селищного бюджету на 2020-2021 роки є:

–  стратегічне збалансування бюджетних показників;

– активізація надходжень податків і зборів до бюджету селищної ради;

–  підвищення результативності та ефективності бюджетних програм;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їх використання;

 • забезпечення стабільного фінансування середньострокових інвестиційних проектів (програм).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– зростання дохідної бази селищного бюджету;

– забезпечення ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, приватними суб’єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, покращення стану навколишнього природного середовища.

Формування прогнозу селищного бюджету здійснено на основі принципів збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

Основні показники соціально-економічного розвитку громади відповідають пріоритетним напрямкам та завданням, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385.

Прогнозні показники доходів селищного бюджету

Прогноз доходів селищного бюджету розроблено на основі показників економічного і соціального розвитку  району, показників економічного і соціального розвитку громади, чинних Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від                31 травня 2017 року №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки”. 

Основними джерелами доходів селищного бюджету на 2020-2021 роки залишаються внутрішні податки на товари та послуги; податок на майно; єдиний податок; інші податки та збори.

 

        Індикативні прогнозні показники Борівського селищного

                                            бюджету на 2020-2021 роки

                                                                                                                                 (грн.)

Назва показника 2020рік 2021рік
ДОХОДИ 14624020,0 15568743,0
у тому числі:    
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 70000,0 75000,0
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів(крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування) 250000,0 255000,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 120000,0 130000,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 100000,0 110000,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 280000,0 290000,0
Податок на майно 2293000,0 2400000,0
Єдиний податок 2294220,0 2441043,0
Плата за надання адміністративних послуг 300000,0 310000,0
Державне мито 20000,0 30000,0
Інші надходження 90000,0 95000,0
Офіційні трансферти 8806800,0 9432700,0

 

Прогнозні показники видатків

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету розрахована згідно з  Бюджетним кодексом України, відповідно до  основних  прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня  2017 року  №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2020 роки”, з урахуванням індексу споживчих цін ( у 2019 році – 107,5 відсотка, у 2020 році – 105,8 відсотка), підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – до 3723 гривні, з 2019 року –4173 гривні, з 2020 року –4425 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС  з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, з 1 січня 2019 року – 1921 гривні, з 2020 року –2073 гривні.

 

Прогноз видатків селищного бюджету

(загальний  фонд)

Напрямки видатків 2020 рік 2021 рік
Органи місцевого самоврядування 2798842,0 3042941,0
Дошкільні заклади 8806798,0 9432644,0
Клубні заклади 617380,0 664858,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 15100,0 15100,0
Організація благоустрою населених пунктів 1020900,0 1028200,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 470000,0 470000,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг 695000,0 715000,0
Здійснення заходів із землеустрою 200000,0 200000,0
Всього 14624020,0 15568743,0

Розрахунок прогнозних обсягів видатків на 2019-2020 роки проведено відповідно до наявної мережі установ соціально-культурної сфери, з врахуванням  тенденцій їх зміни. При цьому враховано заходи щодо оптимізації мережі установ та штатної чисельності працюючих в бюджетній сфері з метою забезпечення економії та ефективного використання бюджетних коштів.

 

Міжбюджетні відносини

В селищному бюджеті на 2019-2020 роки прогнозуються міжбюджетні трансферти з районного бюджету селищному бюджету:

Субвенція:

 • освітня субвенція з районного бюджету селищному бюджету;
 • субвенція з районного бюджету селищному бюджету на фінансування витрат на утримання закладів культури селищної ради.

Селищний голова                                      О.В.Тертишний