Про бюджет селищної ради на 2020 рік

Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України Борівська селищна рада оприлюднює рішення LХIV сесії селищної ради

VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10 « Про бюджет селищної ради на 2020 рік»:

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

LХIV сесії VІІ скликання

від 18 грудня 2019 року № 10

   
Про бюджет селищної

ради на 2020 рік

 

Код бюджету   (20305401000)  
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 17988944  гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 17738944 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 250000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  17988944 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 17712944 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету –276000 гривень згідно з додатком №3 цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 160000 грн., що становить 0,9 % видатків загального  фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі26000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 26000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

Резервний фонд селищного бюджету у сумі 180000 гривень, що становить 1% видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3115000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 69-1  Бюджетного кодексу України;

6. Визначити на 2020рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– медикаменти та перев¢язувальні матеріали;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–  поточні трансферти місцевим бюджетам;

– поточні трансферти населенню.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Борівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в особі селищного голови Тертишного О.В., позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України :

1) затвердити паспорта бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

4) забезпечити оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) Розпорядникам та одержувачам коштів брати бюджетні зобов¢язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов¢язань минулих років узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Зобов¢язання, взяті виконкомом селищної ради без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобо¢язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.

Взяття таких зобов¢язань є бюджетним правопорушенням. Видатки, пов¢язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися виконкомом селищної ради у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

6) Установити що керівники бюджетних установ, які фінансуються з селищного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних установ  коштів в межах планів використання бюджетних коштів.

 9. Виконкому селищної ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників селищної ради відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, яка фінансується з бюджету селищної ради, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань /додаток №5/.

10. Надати право постійній комісії з питань бюджету та соціально економічного розвитку селищної ради в процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках за висновком виконкому селищної ради здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондом перерозподіл бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

Виконкому селищної  ради про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

11. Дозволити проводити розрахунки з попередньою оплатою рахунків згідно Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в поточному році та на 2020 рік за періодичні видання (на строк до 12 місяців)

-оплата енергоносіїв та інших робіт і послуг в розмірі 30% їх вартості (на строк не більше 1 місяця);

-робіт з капітального ремонту на строк не більше 3-х місяців, якщо розмір такої оплати не перевищує 30%.

12. Визначити одержувачами бюджетних коштів селищної ради наступні організації: Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство», Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство,

щодо виконання Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 – 2020р.р:

13. Відповідно ст. 35 Закону України „Про дошкільну освіту” встановити з 01 січня 2020р.:

– плату батьків, або осіб, які їх замінюють, за  харчування дітей в ДНЗ у розмірі 60% від вартості харчування на день та 40% за рахунок селищного бюджету;

– плату батьків,у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (багатодітні сім’ї), за харчування дітей в ДНЗ у розмірі 50% від вартості харчування на день та 50% за рахунок селищного бюджету.

Врахувати 10% підвищення вартості харчування на літній оздоровчий період.

Звільнити від плати за харчування дітей – сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів.дітей із сімей,які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей,батьки яких є учасниками АТО,в дошкільних закладах селищної ради,відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Борівської селищної ради на 2020 рік,затвердженої рішенням LХIV сесії селищної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року.

14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. Оприлюднення рішення відповідно до вимог ст.28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконкому селищної ради.

17.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету,соціально-економічного розвитку підприємництва та інвестицій (голова комісії Ханейчук Ю.М.)

 

            Cелищний голова  оригінал підписано         О.В.Тертишний