Розпорядження від 07.09.2020р. № 38-од про внесення змін до паспортів бюджетних програм

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                   від 07 вересня 2020 року № 38-од

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, рішення LХХVІІ сесії селищної ради VІІ скликання від 03.09.2020р.                № 10 «Про внесення змін до рішення LХIV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10 «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» з урахуванням змін внесених рішенням LХVІ, LХVІІ,  LХІХ, LХХ, LХХІ, LХХІІІ, LХХІV, LХХVІ  сесії селищної ради», керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік :

– КПКВКМБ 0111010 (Надання дошкільної освіти) – 10092559,00 гривень

– КПКВКМБ 0117370 (реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій)  – 290000,00 гривень

– КПКВКМБ 0117130 (Здійснення заходів із землеустрою) – 243900,00 гривень

– КПКВКМБ 0116011 (експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду) – 40745,00 гривень

– КПКВКМБ 0114060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів)   – 881500,00 гривень

– КПКВКМБ 0110150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад) – 3542545,00 гривень

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорти бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

         Селищний голова    підпис                   О.В.Тертишний

паспорти бюджетних програм переглянути