Розпорядження від 06.04.2020р. № 18-од про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                       від  06 квітня 2020 року № 18-од

Про  затвердження паспортів

бюджетних програм Борівської

селищної ради на 2020 рік

 Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження программно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  10.09.2014 року за №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод», наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018 року за №1406/32858, рішення LХVІІ сесії селищної ради VІІ скликання від 14.02.2020р. № 4 «Про внесення змін до рішення LХIV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10    « Про бюджет селищної ради на 2020 рік» з урахуванням змін внесених рішенням LХVІ, LХVІІ, LХІХ сесії селищної ради», керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити перелік паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік:

– КПКВК МБ 0117462 (утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету) – 1873800,00 гривень.

  • Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера  селищної ради Рівчак О.О.
  • Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорти бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження..
  • Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

             Селищний голова  оригінал підписано   О.В.Тертишний  

паспорт бюджетної програми КПКВКМБ 0117462 переглянути