Зміни та доповнення до паспортів бюджетних програм згідно рішення LXXX сесії селищної ради від 02.10.2020р.

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                       від 05 жовтня 2020 року № 44-од

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, рішення LХХХ сесії селищної ради VІІ скликання від 02.10.2020р.                № 5 «Про внесення змін до рішення LХIV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10 «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» з урахуванням змін внесених рішенням LХVІ, LХVІІ,  LХІХ, LХХ, LХХІ, LХХІІІ, LХХІV, LХХVІ, LХХVІІ, LХХІХ  сесії селищної ради»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік :

– КПКВКМБ 0116030 (Організація благоустрою населених пунктів) – 1409140,00 гривень.

 2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорта бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

      Заступник селищного голови   підпис         О.Є.Гавран

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                       від  05 жовтня 2020 року № 45-од

Про  затвердження паспортів

бюджетних програм Борівської

селищної ради на 2020 рік

 Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження программно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  10.09.2014 року за №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод», наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018 року за №1406/32858, рішення  LXХХ сесії селищної ради VIІ скликання від 02.10.2020р. № 5 «Про внесення змін в рішення LXІV сесії селищної ради VIІ скликання від 18.12.2019 року «Про бюджет селищної ради на 2020рік» з урахування змін внесених рішенням LХVI, LХVIІ, LXIX, LXX, LXXІ, LXXІII, LXXІV, LXXVІ, LXXVІІ, LXXІХ селищної ради»:

  1. Затвердити перелік паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік:

– КПКВК МБ 0110191 (проведення місцевих виборів) – 1057924,00 гривень.

  • Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера  селищної ради Рівчак О.О.
  • Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорти бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження..
  • Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

    Заступник селищного голови       підпис               О.Є.Гавран

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                       від 07 жовтня 2020 року № 46-од

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, рішення LХХХ сесії селищної ради VІІ скликання від 02.10.2020р.                № 5 «Про внесення змін до рішення LХIV сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2019р. № 10 «Про бюджет селищної ради на 2020 рік» з урахуванням змін внесених рішенням LХVІ, LХVІІ,  LХІХ, LХХ, LХХІ, LХХІІІ, LХХІV, LХХVІ, LХХVІІ, LХХІХ  сесії селищної ради»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік :

– КПКВКМБ 0117462 (утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету) – 3983928,00 гривень.

 2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради паспорта бюджетних програм вказаних в пункті першому даного розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

      Заступник селищного голови     підпис                О.Є.Гавран

паспорта бюджетних програм переглянути