Про проведення відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

22

Інформація про проведення відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів на території Борівської селищної ради Борівського району Харківської області

 Мета проведення робіт:

проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки земель житлової та громадської забудови комунальної власності Борівської селищної ради Борівського району Харківської області.

Дані про земельну ділянку:

– земельна ділянка земель житлової та громадської забудови комунальної власності, площею – 0,0748 га., кадастровий номер 6321055100:07:019:0296, яка розташована за адресою: смт. Борова вул.Миру,49-а/3 Борівського району Харківської області.

Умови відбору:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення відбору.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією на відбір.

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт (у календарних днях).

Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів:

– заява про участь у відборі виконавців послуг з проведення земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія свідоцтва ліцитатора, якого буде залучено до проведення земельних торгів ;

– кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

Строк подання документаці в продовж 30 днів з дня оголошення на офіційному сайті Борівської селищної ради (15.05.2017 року), а саме до 17.00 години 13.06.2017 року за адресою: Харківська область, Борівський район,        смт. Борова, вул. Миру, 19

Інформація про проведення відбору: Відбір виконавців послуг з проведення земельних торгів відбудеться 14.06.2017 року о 10.00 годині у приміщенні Борівської селищної ради Борівського району Харківської області