про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в смт.Борова.

Оголошення

 про проведення конкурсу з  призначення

управителя  багатоквартирного будинку в смт.Борова.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Борівської селищної ради, 63801, Україна, Харківська область, Борівський район, смт.Борова, вул. Миру, 19.  Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок  з учасниками конкурсу: Гавран Олександр Євгенович, заступник Борівського селищного голови, тел. (05759) 6-16-65.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна послуги дорівнює 50 балам.

Кількість балів за критерієм «Ціна послуги» визначається наступним чином. Найнижча ціна послуги становить 50 балів. Кількість балів для решти пропозицій  визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin/Цобчисл*50, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна послуги;

Ц обчисл – ціна пропозиції , кількість балів для якої обчислюється;

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

Під час обрахування кількості балів за даним критерієм, до загальної кількості балів, додається 1 бал за наявний технічний  потенціал суб’єкта господарювання кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб’єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази) максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати  20 балів.

Фінансова спроможність учасника конкурсу.

При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм фінансова спроможність учасника конкурсу враховуються:

– при відсутності заборгованості по податкам, зборам та іншим необхідним платежам (що підтверджується балансом учасника конкурсу – юридичної особи за попередній рік) оцінка  пропозиції становить 10 балів;

– при наявності заборгованості по податкам, зборам та іншим необхідним платежам – оцінка пропозицій  5 балів

– наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід. Під час обрахування кількості балів за цим критерієм до загальної кількості балів, додається 1 бал за кожного спеціаліста (фахівця),  максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати  10 балів наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства. Під час обрахування кількості балів за даним критерієм зазначається за таким принципом:

– до 2-х років – 5 балів,

– більше 2-х років – 10 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання можна отримати особисто або за запитом на електронну адресу: ps_borova@ukr.net.

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Способи, місце подання конкурсної документації та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: поштою, чи особисто, кабінет № 36 Борівської селищної ради, смт.Борова, вул. Миру, 19, з 08.00 до 17.00 (п’ятниця з 8.00 до 16.00) крім вихідних та святкових днів, до 24 березня 2020 року.   

Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

25 березня 2020 року о 10.00 год., смт.Борова, вул.Миру, 19, 2- й поверх, зала засідань.